Petice proti likvidaci zahrady a výstavbě parkoviště Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve vnitrobloku bytových domů
My, níže podepsaní obyvatelé České republiky, vyzýváme primátora města Brna, zastupitele města Brna a Magistrát města Brna:

1/ Aby zabránili výstavbě parkoviště ÚOHS na parcele č. 3630, která je součástí zahrady uvnitř vnitrobloku bytových domů Koliště - Kpt. Jaroše.

Tato zahrada je jednou z posledních zelených ploch tohoto vnitrobloku, který je nevhodnou zástavbou přivádějící automobilový provoz, postupně devastován. Zahrada tvoří klidové zázemí domů, před nimiž vede dopravní tepna Koliště. Výstavba parkoviště zničí toto zázemí, ohrozí podzemní zdroj pitné vody, vzrostlé zdravé stromy, odvede povrchovou vodu z pozemku do kanalizace a přivede auta do vnitřního traktu domů. Přitom Magistrát města Brna má možnost nabídnout ÚOHS již hotového parkoviště, dokonce na pozemku města, postaveného na místě bývalého hřiště vedle nové budovy ÚOHS. Další parkovací místa jsou nabízena k pronájmu.

2/ Aby se zasadili o zařazení pozemku 3630 do kategorie zeleně, jako kompenzaci za postupnou likvidaci zelených ploch ve vnitrobloku, v důsledku účelových změn územního plánu, mino jiné i výstavbou čtyřpatrové budovy ÚOHS na zelené ploše vnitrobloku.

3/ Aby zajistili revitalizaci, zbylých ploch vnitrobloku a rozšíření zeleně

4/ Aby zajistili výstavbu podzemních parkovišť přístupných z hlavních ulic, regulaci dopravy do centra města, výstavbu záchytných parkovišť a parkovací zóny pro lidi bydlící ve středu města a také dojíždějící.

To umožní zmenšit důsledky špatné koncepce dopravy a výstavby ve středu města, mimo jiného i chybného rozhodnutí o umístění ÚOHS do vnitrobloku bytových domů mající za následek nárůst přijíždějících aut do centra a vnitrobloku Koliště-Kpt. Jaroše, který se ještě výrazně zvýší po dostavbě dalších desítek kanceláří v rámci rekonstrukce bývalé vojenské ubytovny na Kpt. Jaroše, kterou ÚOHS realizuje.

5/ Aby se zasadili o znovuobnovení Útvaru hlavního architekta města Brna s původními kompetencemi a byl tak hájen veřejný zájem před individuálními zájmy investorů jako v případě likvidace zahrady a výstavby parkoviště ÚOHS.

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách www.vnitroblok.cz


Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním uvádíme, že podpisový arch se týká petice “proti likvidaci zahrady a výstavbě parkoviště Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve vnitrobloku bytových domů“

Za petiční výbor: Jarmila Berková, předsedkyně petičního výboru, adresa: Koliště 11, Brno 602 00,
Ing Miroslav Fiurášek, pověřený jednáním s úřady, adresa: Koliště 11, Brno 602 00

PS:
Podepsat petici může v podstatě každý, není stanovena podmínka věku (i osoby mladší 18 let) či bydliště (i mimobrněnští,). Petici tedy může podepsat třeba celá rodina. Jako bydliště prosím uvádějte adresu místa trvalého pobytu. V případě cizinců uvádějte adresu, na které jsou evidováni k pobytu na území ČR.
Jméno a příjmení *
Your answer
Bydliště *
(město, ulice, číslo domu)
Your answer
Podpis *
(vaše příjmení)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.