Enquête GBS De Waterleest


Aan: Alle ouders*, leerlingen 5de & 6de leerjaar + leerkrachten

Betreft: Activiteiten waar onze school voor staat.

Beste,

• Deze mini – enquête om even te polsen of de activiteiten zoals uitstappen en openluchtklassen nog voor onze ouders, ervaren leerlingen en leerkrachten voldoende belangrijk zijn.

• Voordeel: ze is anoniem, duurt amper 5 minuten en geeft snel resultaat.

• Minstens 60 % van de ouders moet deelnemen, 80 % van leerlingen 5de/6de en
100 % leerkrachten. Pas dan beschouwen we het onderzoek als waardevol.

• Haalt een vraag geen 60 % dan wordt die activiteit verwijderd uit ons programma. Een nipte 60 % ( < dan 70 % ) geeft ook al aanleiding tot discussie.

• Ook al is het een mini – enquête toch is ze heel belangrijk! Als ouder levert U een bijdrage van € 425 per kind voor uitstappen en openluchtklassen gespreid over de periode van 6 jaar lagere school.
Onkosten per kind: - Uitstappen/maximum één dag gespreid over 9 jaar: € 396
- Boerderijklassen Wortel 2de leerjaar: € 145
- Ponyklassen Woumen / Diksmuide 3de leerjaar: € 167
- Sportklassen Herentals 4de leerjaar: € 222
- Sportklassen Genk: 5de leerjaar: € 230
- Sneeuwklassen Oostenrijk: € 754

Totale investering via subsidies: € 1914 - € 425 (ouders*) = € 1489
Dit zijn de bedragen van schooljaar 2016 – 2017
De bijdrage van het oudercomité bij toneel – en filmvoorstellingen, musea en dergelijke is niet meegerekend.

• Enkel in het 6de leerjaar vragen we aan de ouders om de handen uit de mouwen te steken tijdens ons eetfestijn op zaterdag, 25 november 2017 en dit dan nog voor een paar uurtjes.

VEEL SUCCES met het invullen van deze mini – enquête!


Met vriendelijke groet,

Werkgroep “Enquête”

    This is a required question