Prihlasovací formulár na BEST ENGLISH CAMPS 2022 jazykovej školy BEST
Ďakujeme, že ste sa rozhodli stráviť leto s nami! Veríme, že bude plné nie len angličtiny, ale aj zábavy a nových kamarátov. :) Vybrať si môžete zo 4 tematických turnusov, ktorých podrobnejší prehľad nájdete aj na tomto linku: https://www.bestanglina.sk/wp-content/uploads/2022/06/bestcamps-na-web-5-plagatov.pdf
Poskytovateľom je spoločnosť BESTanglina s.r.o. , Ľudovíta Štúra 1611/40, Zvolen 960 01, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056
Vyplňte prosím tento formulár a následne Vás budeme kontaktovať.
**Všetci študenti jazykovej školy BEST majú automaticky zľavu 10 Eur/turnus. **. Tešíme sa na leto s Vami! :)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Vyberte si turnusy, o ktoré máte záujem: *
Required
Meno dieťaťa: *
Vek dieťaťa: *
Je dieťa žiakom jazykovej školy BEST? *
Ako dlho sa dieťa učí po anglicky? *
Poznámka ku zdravotnému stavu dieťaťa (alergie, oslobodenie od niektorých aktivít, alebo iné dôležité informácie, o ktorých by sme mali vedieť pri nástupe na camp)
Ak chcete prihlásiť aj jeho súrodenca, napíšte prosím meno a vek:
Meno zákonného zástupcu: *
Telefónny kontakt na rodiča: *
Číslo OP alebo iný doklad totožnosti rodiča: *
Poštová adresa: *
Odkiaľ ste sa dozvedeli o ponuke našich campov? *
Required
Poznámka:
ČESTNÉ PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:  Ja, zákonný zástupca uvedený v tomto formulári týmto čestne prehlasujem, že som si vedomý všetkých možných rizík účasti môjho dieťaťa/detí  uvedeného/-ných v tomto formulári, na BEST ENGLISH CAMPe. Súhlasím, aby sa vyššie uvedený/-á  maloletý/-á zúčastnil/-la na campe a preberám za neho zodpovednosť v prípade úrazu, alebo inej ujmy na zdraví, alebo majetku vzniknutej na campe a nebudem si uplatňovať akúkoľvek zodpovednosť voči organizátorovi campov. *
*
SÚHLAS S SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:   Po odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať ohľadom podrobnejších detailov a formalít. Potvrďte prosím súhlas so spracovaním osobných údajov na účely registrácie a zápisu na camp:     Ako dotknutá osoba v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES týmto dávam svoj súhlas/nesúhlas spoločnosti BESTanglina s.r.o. , Ľudovíta Štúra 1611/40, Zvolen 960 01, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056 na zber mojich osobných údajov na fakturačné účely, registráciu na vybratý camp a ďalšie úkony spojené s využitím služby letných campov pre deti, vrátane neskoršej komunikácie. Som si plne vedomý/á svojej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou  poskytnutých osobných údajov a prehlasujem, že súhlas/nesúhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. *
SÚHLAS S VYTVÁRANÍM FOTO- A VIDEODOKUMENTÁCIE:  Ja, vyššie uvedený zákonný zástupca maloletého/-letej súhlasím/nesúhlasím (vyberte) s vytváraním fotodokumentácie, alebo videodokumentácie počas trvania campu a s ich využitím výlučne na marketingové účely spoločnosti BESTanglina, s.r.o. (poskytovateľ campov) vrátane ich umiestnenia na webstránku, facebookovú a instagramovú stránku poskytovateľa, alebo aj na iné marketingové materiály a účely. *
OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy