ลงทะเบียน Tutorial Course for Sewing Supervisor

23,29 March’2012
3 , 5 , 11 April’2012
เวลา 09.00 - 16.30 น. อาคารปัญจธานี ชั้น 31
ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณปุรนันทพร คุณมณฑา คุณอังคณา
โทร..02 681 2559
หรือ puranunthaporn@share-apparel.org , month@share-apparel.org ,angkana@share-apparel.org
ข้อมูลและรายละเอียดเชิญที่ www.share-apparel.org

  Member 5,900 Non-member 6,556 :: เพียง 1,180 บาท /คน /วัน

  หมดเขตรับสมัคร 20 มีนาคม 2555
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คนที่1

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คนที่2

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question