Csorba Győző Könyvtár – Irodalmi kvíz (2015. október)
NYUGAT
(1908. JANUÁR 1. – 1941. AUGUSZTUS 1.)

A XX. századi magyar irodalom meghatározó korszakot jelentő folyóirata a Nyugat, célul tűzte ki, hogy a művelt magyar olvasóközönség számára európai színvonalú magyar irodalmat teremt, szóhoz juttatva mindazokat az írói törekvéseket, amelyek művészi formában nyilatkoznak meg, amelyek esztétikai kultúránkat fejlesztik.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
A kvíz beküldési határideje 2015. október 31.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. A Nyugat előtörténetéhez tartozik, hogy a folyóirat nem teljesen járatlan úton indult el. A század első éveiben sorra alapították a lapokat, szinte minden évben új folyóirat indult. Ebbe a pezsgő szellemi életbe robbant be az a költő „új versei”-vel, amely fordulatot hozott a magyar irodalomtörténetben. Ki ő? *
2. „A Csaba útja az égen írt utat a honfoglaló kelet népének. S így van megírva, hogy égen és földön, tudásban, szépségben és munkában mindenütt honfoglaló legyen kelet népe.” Ezen sorokkal zárta és bocsátotta útjára kissé paradox módon, a Kelet népe című beköszöntő írásában a Nyugat folyóiratot ……………, a lap egyik alapítója és főszerkesztője.  Ki volt az induló Nyugat főszerkesztője, akitől az idézet származik? *
3. A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, Négyesy László híres stílusgyakorlat-óráin ismerkedett meg és kötött barátságot a három fiatal költőtárs: Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Juhász Gyula. Mindhárman már a folyóirat első évfolyamában megszólaltak verseikkel, tanulmányaikkal. A három név közül az egyik hamarosan az irodalmi élet vezéralakja, tekintélye lett. Életművének döntő része, mintegy kétszáz verse, három regénye, húsz novellája, több száz cikke, esszéje, ötven fordítása jelent meg a Nyugatban, melynek évtizedeken át volt a szerkesztője, főszerkesztője. Ki volt a folyóirat vezéralakja? *
4. A Nyugat első évfolyamában (1908) megjelenő novellája hozta meg az első nagy sikert a folyóirat első nemzedékéhez tartozó írónak. Rá egy évre megjelenő novelláskötetének is ez volt a címadó elbeszélése, melyet Ady Endre üdvözölt hódolattal, „drága, nagyszerű, kenyeres pajtásnak” nevezve pályatársát.  Melyik író, melyik novelláját keressük? *
5. A modern magyar írók megjelenési lehetőségét bővítette a Nyugat Könyvkiadó létrehozása 1910-ben. A sokszor anyagi nehézségekkel küzdő kiadóvállalat egy évtizeddel élte túl a folyóiratot. 1949. április 4-én szűnt meg. Ki kezdeményezte és támogatta anyagilag a Nyugat Könyvkiadó létrehozását? *
6. Mintegy száz verset – köztük a Halotti beszéd, a Hajnali részegség – három regényt, huszonöt novellát, tárcát közölt a Nyugatban, fordított Shakespeare-t, Rilkét és még sok más idegen költőt. Legendás barátság fűzte Karinthy Frigyeshez, aki halálakor így búcsúzott tőle: „Többet tett, mint aki új törvényt hoz, - új hangot adott az örök törvénynek. Nem ismeretlen járművet eszelt ki, de újra használhatóvá tette a régit, megjavítván motorját, az emberi szívet. A művészi ízlés és írói lelkiismeret zsenije volt.” Kiről szól a nekrológból az idézet? *
7. Kaffka Margit első publikációja a Nyugatban Kosztolányi: Négy fal között című kötetéről írt kritikája volt. A folyóirat későbbi számaiban versei, regényei, novellái, tárcái, számos kritikája jelent meg. Az egyik legjelentősebb magyar írónő, aki regényeiben az asszonyi élet gondjait, az önálló nő lelki viszontagságaiban a magyar társadalom bajait, gondjait láttatja meg. A három regénycím közül, melyik nem Kaffka Margit műve? *
8. Fiatalon, szinte gyerekfővel kezdett írni: naplót vezetett, melyet rajzokkal illusztrált. Tizenkilenc éves korától számos lapban rendszeresen publikált. Verseivel, novelláival, kritikáival jelentkezett a Nyugatban, melynek haláláig munkatársa maradt. Első komoly sikerét 1912-ben az Így írtok ti irodalmi paródiáival aratta.  Ki ő? *
9. Élete nagy részét szülővárosában töltötte. A Nyugat első nemzedékének legmostohább sorsú költője volt. A kor legnagyobb költőihez szoros barátság fűzte, József Attila benne talált mesterére, mégis „száműzöttként” élte le életét. A keresett költő egyik legismertebb verséből szól az idézet: „Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban” Melyik nyugatos költőnk melyik verséből szól az idézet? *
10. Költészetének alaphangja a szomorúság. Jellemző szavai: bús, halk, szelíd, félszeg, fáradt, beteg, kopott, bágyadt. Mintegy hatvan verset közölt a Nyugatban az induló számtól egészen haláláig, 1927-ig. Számos kritikát, recenziót írt. Fordított angol, német, francia költőktől. Ő írta meg a magyar impresszionizmus legjellemzőbb költeményeit. Melyik verséből idézünk? „Annuska, alszol? bús utcák során A bús hajnalban járok egyedül,  S hogy vigasztaljon, halkan hegedül Fantáziám, a magános cigány: Erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával Hangfogózza dalát, míg ballagok, Jó volna most megállni ablakod Alatt egy édes, fájó szerenáddal.” *
11. Életkor szerint a Nyugat nagy nemzedékéhez tartozik, de élete, művészete más jellegű. A dzsentriről másképp szól, mint Móricz Zsigmond és Kaffka Margit, a pesti éjszakát másképp látta, mint Kosztolányi, s a magyar tájat is más színekkel festette, mint Juhász Gyula. Adyval együtt sokszor volt közös találkozóhelyük a bohémvilág mulatóhelyei, de a magyar ugarral sosem birkózott, mint Ady. Legismertebb művéről, az „ezeregyéjszakabeli hajós”-ról, melyben az író saját alakmását ismerhetjük fel, Huszárik Zoltán készített filmet. Ki a „magányos lovag” irodalmunkban? *
12. A Nyugat hasábjain nemcsak az irodalom megújulásáért küzdöttek az írók, hanem szolidaritást vállaltak Bartók és Kodály új korszakot nyitó zenéjével, támogatták a modern képzőművészet rokon törekvéseit, figyeltek a színház, a mozgásművészet, az építészet vagy a könyvművészet újító tendenciáira, a kibontakozó film- és fotóművészetre. A Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozott az a költő (Pécsett volt könyvtáros, legismertebbek a gyerekversei), aki így vallott a lapról: „A Nyugat volt az a fórum, amely megteremtette a modernül való megszólalás lehetőségét. (…) Igyekezett az európai irodalomtól való lemaradásunkat behozni, és lépést tudott tartani korának korszerű áramlataival.” Kitől származik az idézet? *
13. Babits Mihály halálával megszűnt a folyóirat. Illyés Gyula Schöplin Aladárral új lapot indított a Nyugat szellemében. A cél ugyanaz volt: őrizni az értékeket és a humánumot. Illyés Gyula összefogta a magyar irodalom legjobbjait, a népi írókat és az urbánusokat is.  Mi volt az új lap címe mely 1941. október 1-től – 1944. április 1-ig élt? *
13+1. „Le akarom festeni mindazokat, akik ezt a viszontagságos kis maradék országunkat naggyá, kultúrájában elismertté teszik.” Így írt a pasztellportrék elkészítéséről és kiállítási tervéről az a festő, aki portré-sorozatot készített a Nyugat íróiról. 1923-ban tárlatot is rendeztek az arcképekből.  Melyik magyar festő készített portré-sorozatot a Nyugat nagy nemzedékéről? *
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy