Ankieta ewaluacyjna dla mieszkańców gmin Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół i Suchy Las, w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek.
Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół i Suchy Las do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach członkowskich w roku 2018.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? *
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi.
W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? *
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi.
Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: *
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi.
Bardzo dobrze
Dobrze
Trochę dobrze/trochę źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz bezrobotnych
Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia
Działań na rzecz osób po 50 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku: *
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi.
Tak
NIe
Nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych
Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w swojej gminie? *
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi.
Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? *
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi. Jeśli zaznaczono tak, proszę odpowiedzieć na kolejne pytanie.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy