Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślesin po 2020 roku
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Drogi Mieszkańcu!
Gmina Ślesin przystąpiła do opracowywania dokumentu strategicznego - Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o fundusze zewnętrzne na zadania związane z poprawą środowiska poprzez podniesienie jakości gospodarowania energią.
Analizie poddajemy wszelkie elementy generujące zanieczyszczenia emitowane do atmosfery: transport, oświetlenie, zaopatrzenie w energię czy budownictwo.
Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli nam na pozyskanie dofinansowania na poprawę jakości powietrza poprzez modernizację transportu (jak budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych), termomodernizację budynków, wymianę kotłów grzewczych czy wykonywanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy o rzetelne wypełnienie ankiety, co pozwoli nam na prawidłowe opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Tylko i wyłącznie Państwa udział w badaniu, oparty na spisaniu kilku danych z faktur za energię, pozwoli na zebranie wiarygodnych informacji!

Wszystkie dane uzyskane przez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ślesin. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Dziękujemy za pomoc!
Ankiety należy przesłać do dnia 22.01.2022 r.
CZĘŚĆ 1: Informacje o budynku
Adres budynku (miejscowość) *
Adres budynku (ulica) *
Rodzaj budynku *
W przypadku budynków użyteczności publicznej, szkolnych, gastronomicznych, usługowych, produkcyjnych, magazynowych - proszę podać nazwę obiektu lub nazwę firmy (np. Szkoła Podstawowa w Ślesinie, Sklep Spożywczo-Przemysłowy "Stokrotka"...)
Rodzaj zabudowy *
Rok budowy *
Powierzchnia ogrzewana budynku (m2) *
Liczba osób zamieszkujących/ użytkujących budynek *
CZĘŚĆ 2: Charakterystyka budowlana
Czy budynek posiada ocieplone ściany? *
Czy budynek posiada ocieplony dach/stropodach? *
Jakie okna znajdują się w budynku? *
Jaki jest stan okien? *
Jakie drzwi zewnętrzne znajdują się w budynku? *
Jaki jest stan drzwi zewnętrznych? *
Czy planowana jest termomodernizacja (ocieplenie) budynku? *
Czy w budynku wykonano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła? *
Jeżeli w budynku wykonano wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, to jaka jest sprawność rekuperatora (zgodnie z kartą techniczną produktu)?
Jeśli w budynku nie wykonano instalacji wentylacji mechanicznej, to proszę wpisać 0 - POLE MOŻNA ZOSTAWIĆ PUSTE
Czy w budynku zamontowano klimatyzację? *
CZĘŚĆ 3: Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
Rodzaj systemu ogrzewania *
Rodzaj stosowanego paliwa *
Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej *
Zużycie paliw w poprzednim roku (podaj ilość zużycia w zależności od wybranego paliwa w tonach, m3, litrach, kilowatogodzinach (kWh) lub GJ) - wartość do spisania z faktur zakupu paliw za ostatnie 12 miesięcy (np. ilość ton zakupionego węgla) - LICZBA *
Czy planowana jest wymiana obecnie stosowanego pieca? *
W przypadku odpowiedzi twierdzącej dla planowanej wymiany pieca - czy planowane jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej?
Clear selection
Czy grzejniki zamontowane w budynku są wyposażone w zawory termostatyczne? *
CZĘŚĆ 4: Energia elektryczna
Zużycie energii elektrycznej w poprzednim roku - wartość do spisania z faktur zakupu energii za ostatnie 12 miesięcy (suma ilości zakupionych kWh energii) - LICZBA *
Średnia wysokość rachunku za zużycie energii elektrycznej na fakturze (za 2 miesiące) w ostatnich 12 miesiącach *
Czy wykonano instalację odnawialnych źródeł energii produkujących energię elektryczną? *
W przypadku wykonania instalacji fotowoltaicznej lub wiatraka przydomowego proszę o podanie mocy instalacji (kWp) - LICZBA
CZĘŚĆ 5: Środki transportu
Liczba posiadanych pojazdów osobowych *
0
1
2
3
4
Skuter
Motocykl
Samochód osobowy na benzynę
Samochód osobowy na ropę (diesel)
Samochód osobowy na gaz
Samochód osobowy elektryczny/hybrydowy
Sposób dotarcia do pracy *
Liczba pokonywanych kilometrów w gospodarstwie domowym w ciągu roku (dla wszystkich pojazdów) *
CZĘŚĆ 6: Dodatkowe informacje
Dodatkowe uwagi dotyczące budynku, dla którego przedstawiono informacje
Dodatkowe uwagi dotyczące ankiety
Dziękujemy za pomoc!
Dziękujemy za staranne i rzetelne wypełnienie ankiety!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy