EP4A - Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu: Prieskum názorov podnikateľov
Podľa prieskumov na európskej úrovni, učňovská príprava – „apprenticeship“ výrazne napomáha znižovať nezamestnanosť mladých, zlepšovať zručnosti budúcich zamestnancov a vyrovnávať rozdiely medzi dopytom a ponukou na trhu práce. Krajiny s dlhodobou tradíciou učňovskej prípravy (duálneho vzdelávania), ako napríklad Nemecko či Rakúsko, dnes vykazujú najnižšiu úroveň nezamestnanosti mladých.

V slovenskom kontexte je učňovská príprava spájaná najmä s reformou odborného školstva a zavedením duálneho vzdelávania - v spolupráci so strednou odbornou školou časť odborného vzdelávania prebieha u zamestnávateľa pod dohľadom zamestnancov-inštruktorov. Tým sa zabezpečí lepšie prepojenie vzdelávania a praxe.

Väčšie firmy už prijali tento trend - prostredníctvom schém učňovskej prípravy (duálneho vzdelávania) vo vyššej miere prijímajú u seba mladých ľudí a podieľajú sa na ich odbornom vzdelávaní.

Na druhej strane, malé a stredné podniky (MSP) predstavujú veľmi významnú časť dopytu na trhu práce a našim cieľom je zistiť ako podporiť práve MSP, aby sa posilnilo ich zastúpenie v oblasti učňovskej prípravy (duálneho vzdelávania).

Informácie získané od Vás v tomto prieskume nám pomôžu identifikovať potreby MSP a ponúknuť lepšie služby na úrovni verejných podporných a združujúcich organizácií.

Tento prieskum je súčasťou projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“ (viac na http://supportapprenticeships.eu/sk/projekt-sk/o-projekte/) a jeho výsledky budú komunikované na medzinárodnej úrovni.

Vopred ďakujeme, že sa s nami podelíte o Váš cenný názor.

Prieskum názorov podnikateľov
Poprosíme Vás o základné údaje o Vašom podniku.
Počet zamestnancov:
Your answer
Mesto:
Your answer
Predchádzajúca účasť v schéme učňovskej prípravy (školská prax/duálne vzdelávanie)
10 otázok o MSP a učňovskej príprave na Slovensku
1. Je podľa Vás dostupných dostatok informácií o „učňovskej príprave“/“apprenticeship“/“duálnom vzdelávaní“ na Slovensku?
2. Na škále od 1 (najmenej) do 10 (najviac), aký význam má podpora „učňovskej prípravy“/“apprenticeship“/“duálneho vzdelávania“ pre fungovanie slovenského trhu práce v budúcnosti?
3. Čo podľa Vás najviac odrádza malé a stredné podniky od zapojenia do schémy učňovskej prípravy (resp. duálneho vzdelávania):
Your answer
4. Čo podľa Vás motivuje malé a stredné podniky zapojiť sa do schémy učňovskej prípravy (resp. duálneho vzdelávania):
Your answer
5. Ako by ste odhadli náklady, ktoré vznikajú v súvislosti so zapojením do učňovskej prípravy (duálneho vzdelávania) v EUR?
Your answer
6. Máte vedomosť o existencii nejakej finančnej podpory pre malé a stredné podniky, ktoré by mali záujem zapojiť sa do učňovskej prípravy (resp. duálneho vzdelávania)? Napr. nenávratné finančné príspevky/granty, príspevky od stavovských organizácií, zvýhodnené bankové pôžičky.
7. Ak ste odpovedali na predchádzajúcu otázku (č. 6) kladne, uveďte prosím Vám známe programy podpory:
Your answer
8. Aký typ nefinančnej podpory by bol podľa Vás najužitočnejší? Napr. poradenstvo, informačné materiály, informačné kampane.
Your answer
9. Vzali by ste do svojej firmy učňa-študenta na odbornú prax?
10. Aké dôvody Vás viedli k odpovedi na predchádzajúcu otázku (č. 9)? Prosím uveďte:
Your answer
Zapojenie sa do diskusie (fokusovej skupiny) o účasti malých a stredných podnikoch v schémach učňovskej prípravy (duálneho vzdelávania)
Týmto by sme Vás radi pozvali na diskusiu o možnostiach podpory vstupu malých a stredných podnikov do schém učňovskej prípravy (duálneho vzdelávania), ktorá sa bude konať v utorok 14.3.2017 o 14:30 v priestoroch Slovenskej živnostenskej komory, Račianska 71, 832 59 Bratislava (budova Výskumného ústavu zváračského – Priemyselný inštitút SR).


Ak zadáte Vašu emailovú adresu, zašleme Vám pozvánku a ďalšie informácie.

Vaša emailová adresa:
Your answer
Meno a priezvisko (nepovinné)
Your answer
Firma (nepovinné)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service