Belépési nyilatkozat a Magyar Biotechnológus-hallgatók Egyesülete tagságába
A form kitöltését követően a tagfelvételről a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül az elnökség dönt, határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan megküldi a tagfelvételt kérelmező számára. A tagság a belépési nyilatkozat elfogadásának és a tagdíj megfizetésének együttes teljesülésekor keletkezik.

Az egyesület alapszabálya a honlapunkon található: https://www.mbioteche.hu/dokumentumok

Az egyesület tagja jogosult:
a./ az egyesület tevékenységében részt venni
b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d./ az egyesület irataiba betekinteni
e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag a Közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választható, szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. Köteles betartani az Alapszabályra vonatkozó rendelkezéseit, és nem veszélyeztetheti a célok megvalósulását.
Tiszteletbeli tag felvételéről a Közgyűlés dönt.

A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie, de az általa vállalt vagyoni hozzájárulás szolgáltatására köteles. Köteles továbbá betartani az Alapszabály rájuk vonatkozó rendelkezéseit, és nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósulását.
A pártoló tag felvételéről a Közgyűlés dönt.

A tagok kötelezettségei:
1. Az egyesület tagja:
a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó
előírásait, rendelkezéseit betartani.
d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

Tagdíj:
Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 4000,- Ft/év.
Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a teljes éves tagdíj összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év szeptember 15. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

GDPR
Az egyesület kijelenti, hogy a személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként kizárólag saját maga kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Név *
E-mail cím: *
Lakcím: *
Melyik egyetem hallgatója vagy / voltál? *
A biotechnológia mely területe(i) iránt érdeklődsz? *
Miért szeretnél csatlakozni a Magyar Biotechnológus-hallgatók Egyesületéhez? Mit vársz az egyesülethez való csatlakozástól? *
Egyetértek a Magyar Biotechnológus-hallgatók Egyesülete alapszabályával, az egyesület céljaival és tevékenységeivel, a tagok jogait és kötelezettségeit ismerem. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Magyar Biotechnológus-hallgatók Egyesülete. Report Abuse