แบบประเมินความพึงพอใจ พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อ ยกย่องพ่อดีเด่น
ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
ให้ผู้ตอบแบบประเมินเลือกระดับความพึงพอใจที่ต้องการ
เพศผู้ตอบแบบสอบถาม *
Required
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม *
Required
ระดับความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ภาพรวมของการประดับตกแต่งสถานที่จัดงาน
2. ระยะเวลาในการจัดงาน
3. ลำดับขั้นตอนของพิธีการ
4. ความพึงพอใจต่อการต้อนรับ และความพร้อมในการลงทะเบียน
5. ความเหมาะสมของการคัดเลือกพ่อดีเด่น
6. กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้รู้ถึงคุณค่าที่ลูกพึงควรปฏิบัติต่อพ่อ
7. กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใตัวคุณพ่อของนักเรียน
8. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
9. ความพึอพอใจในภาพรวมการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kjn.ac.th. Report Abuse - Terms of Service