Eman izena BIZILABEren iraileko tailerrean / Inscripción en el taller de septiembre de BIZILABE
TAILERRA: Kode sekretuak eta kriptografia: buruhausteekin jolasean / TALLER: Códigos secretos y criptografía: investigando en los rompecabezas
Ostegunetan, 18:00-20:00 bitartean /Los jueves, de 18:00 a 20:00
Irailaren 20tik urriaren 25era / de 20 de septiembre a 25 de octubre
Izena / Nombre *
Your answer
Lehen abizena / Primer apellido *
Your answer
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Your answer
Sexua / Sexo *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Your answer
Bizilekua / Domicilio *
Oharra: Bilbon erroldatuta egotea ezinbestekoa da / Nota: se requiere estar empadronado/a en Bilbao)
Your answer
PK / CP *
Your answer
Kontakturako telefonoa (guraso edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores o tutor/tutora) *
Your answer
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Your answer
Ikastetxea / Centro escolar *
Your answer
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Nola izan duzu programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Aurretik beste tailer teknologikoren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún taller tecnológico? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Your answer
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe. *
Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Your answer
Oharrak / Observaciones
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse - Terms of Service