PILATES MAT INSTRUCTOR TRAINING 2023
ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE TRENERSKIE BALANCED BODY PILATES MAT

UWAGA!
Wysłanie formularza wiąże się ze zgłoszeniem na szkolenie. Na podstawie formularza nastąpi weryfikacja spełnienia wymagań niezbędnych do dopuszczenia do szkolenia. Po pozytywnej weryfikacji otrzyma Pan/Pani wiadomość z potwierdzeniem dopuszczenia do szkolenia i dalszymi szczegółami.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
IMIĘ I NAZWISKO/ NAME, SURNAME *
data urodzenia /date of birth *
ADRES /ADDRESS *
NR. TELEFONU /PHONE NUMBER *
NAZWA MIEJSCA PRACY/KLUBU/STUDIA / THE PLACE WHERE YOU WORK *
DOTYCHCZASOWA EDUKACJA/ SZKOLENIA, WARSZTATY, KURSY/ YOUR EDUCATION TILL NOW: *
DOŚWIADCZENIE W TRENINGU METODY PILATES NA MACIE I SPRZĘCIE/EXPERIENCE IN PRACTICING PILATES: *
DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE/ NAUCZANIE/ PROWADZENIE ZAJĘC W METODZIE PILATES LUB INNEJ/EXPERIENCE IN TEACHING MOVEMENT AND PILATES: *
DLACZEGO CHCESZ BYĆ NAUCZYCIELEM PILATESU?/WHY DO YOU WANT TO BECOME PILATES TEACHRE? *
SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ/ŁAŚ O SZKOLENIU?/HOW DO YOU KNOW ABOUT THE COURSE? *
CHCĘ OTRZYMAĆ FAKTURĘ VAT/DO YOU WANT THE INVOICE? *
DANE DO FAKTURY/ COMPANY DETAILS TO INVOICE
Niniejszym oświadczam, / Agreements: *
Required
Prosimy o wyrażenie poniższych zgód/ Agreements:
• Administratorem Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem z usług ANGELIKA MIREK PILATES&HEALTH („Usługi”) jest Angelika Mirek prowadząca działalność pod firmą Angelika Mirek PILATES&HEALTH, ul. Piwna 25, 30-057 Kraków („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email kontakt@angelikamirek.com lub pisemnie na adres Angelika Mirek PILATES&HEALTH, ul. Piwna 25, 30-057 Kraków.
• Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
• Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a) dla celów korzystania z Usług– podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) dla celów wysyłania informacji handlowych przez Administratora, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 Jeżeli wyrazisz wskazaną powyżej zgodę, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć wysyłać email na adres kontakt@angelikamirek.com lub pisemnie na adres Angelika Mirek PILATES&HEALTH ul. Piwna 25, 30-057 Kraków.
 Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania wykonania umowy prze Administratora, natomiast podanie danych osobowych, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usług Administratora. W przypadku wycofania zgody Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane, w związku z czym nie będziesz informowany o nowych produktach i usługach. Twoje dane osobowe nie będą również wykorzystywane w celach badań rynku oraz badań statystycznych.
• Twoje dane osobowe będą przekazywane do podmiotu z państwa trzeciego, tj. Balance Body Education LLC, california limited liability company, 5909 88th street, Sacramento, CA 95828 (“BBE”), w celu wystawiania przez BBE certyfikatów ukończenia szkolenia prowadzonego przez Administratora, informowania o nowych kursach i szkoleniach oraz prowadzenia ewidencji certyfikowanych trenerów. Ten podmiot gwarantuje odpowiednie standardy ochrony danych osobowych i posiada certyfikację Privacy Shield. Więcej o Privacy Shield możesz dowiedzieć się tutaj (strona w języku angielskim: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl)
• Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 3 lat od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
• W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci różne prawa, w tym prawo:
a) prawo do żądania od Administratora dostępu do treści Twoich danych;
b) sprostowania Twoich danych, jeśli są one niekompletne lub nieprawidłowe;
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
e) przenoszenia Twoich danych osobowych;
f) do wniesienia skargi do organu nadzoru.
• W związku z tym, że jedną z podstaw przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO) przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
• Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy te dane niezgodnie z prawem, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
• Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.
Angelika Mirek / Kraków 30-527, ul.Piwna 25 / tel.785195282 / www.balancedbody.pl / kontakt@angelikamire.com
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy