OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYETİ ANKETİ
OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYETİ ANKETİ
Konumunuz *
Cinsiyet *
Yaşınız *
4- Eğitim durumunuz? *
5- Kaç yıldır bu okulda çalışıyorsunuz? *
Kariyer Geliştime *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Yöneticiler, çalışanlara yeterince rehberlik yapmaktadırlar.
Çalışanların niteliklerinin artırılması için, seminer, kurslar vb. düzenlenmektedir.
Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır
Yöneticiler, çalışanların mesleklerinde gelişmeleri için gerekli desteği verir (HİE’lere katılımlarda, yüksek lisans yapmada vs...)
Çalışanlara yönelik düzenli hizmetiçi eğitim faaliyetlere katılımı sağlanır.
İletişim *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Okul yöneticileri ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum.
Okulda, öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum.
Okulda, diğer çalışanlar ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum.
Toplantılar yapılarak, çalışanlar bilgilendirilmektedir.
Kuruma ait duyurular tüm personele zamanında iletilmektedir.
Yetkilendirme *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Okulda işimle ilgili inisiyatif kullanma olanağına sahibim.
Çalışanlara, görevleri ile ilgili kararlar almada yetki ve sorumluluk verilmektedir.
Fırsat Eşitliği *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Okulumuzda, çalışanlar arasında her türlü fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
Yöneticiler, işle ilgili kararlarda çalışanların görüşlerini almaktadırlar.
Okulda çalışanların dile getirdiği şikayet ve öneriler dikkate alınmaktadır
Kararlara Katılım *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Okulumuzla çalışanlarla ilgili kararlar, çalışanların katılımıyla demokratik bir şekilde alınır.
Yöneticiler, işle ilgili kararlarda çalışanların görüşlerini almaktadırlar.
Okulda çalışanların dile getirdiği şikayet ve öneriler dikkate alınmaktadır
Yönetimden Memnuniyet *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Okulun  yönetiminden genel olarak memnunum.
Okul  yönetimi görevimi yerine getirmede bana destek oluyor.
Takdir-Tanıma Sistemi *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Yöneticiler, ödüllendirilecek personeli belirlemede adil, tarafsız ve objektif davranmaktadır.
Okul yöneticisi, iyi performans gösteren personeli (veya ekibi) aylıkla ödül, takdir, teşekkür vs ile ödüllendirir.
Yöneticiler, iyi performans gösteren personeli/ekibi, öğretmenler kurulu toplantılarında, törenlerde vb. duyurarak takdir eder.
Okulda yapılan olumlu işler takdir edilir.
Performans Değerlendirme Sistemi *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Yöneticinin çalışanları değerlendirirken kullandığı kriterler çalışanlara duyurulur.
Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız ve objektif olarak yapılmaktadır
Yöneticiler, çalışanların performansını etkileyen sebepleri araştırmaktadır.
Yöneticiler, çalışanların performanslarını yükseltmek için gerekli önlemleri alır.
Okulumuz, çalışanları için hedefler belirlenmekte ve hedeflere ilişkin performansları değerlendirilmektedir
Her türlü ödüllendirme ve terfilerde bireysel performans değerlendirme sonuçları esas alınmaktadır
Okulun Vizyon, misyon ve Değerlerine lişkin Algılama *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Okulumuzun değerleri, misyonu, vizyonu, politika ve stratejisi tüm çalışanların katılımıyla birlikte belirlenmektedir.
Okulumuzun değerlerini, misyonu, vizyonu biliyorum.
Okulumuzun değerlerini, misyonu, vizyonu benimsiyorum
Okulumun temel politikasını ve önemli stratejilerini biliyorum.
Okulun insan kaynakları yönetimi politika strateji ve uygulamalarını benimsiyorum.
Destek (moral, motivasyon, kariyer, ekipman, vb.) *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Yöneticilerimiz, okulda birlikte çalışmayı (takım çalışmasını) destekler.
Yöneticiler, çalışanların değişim yaratacak fikirleri desteklenmektedir
Okulda Bulunan Araç, Gereç *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Okul teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir.
Okulumuz çalışanlarına internet, bilgisayar, fotokopi vb. teknolojik imkanlar sunulmaktadır
Okulda ihtiyaç duyduğum malzemeye zamanında ulaşabilirim (renkli tebeşir, fotokopi vs...)
Okulda çalışanlara, sınıflara/bürolara yapılan araç gereç dağıtımında eşitlik ilkesi uygulanır.
Okulda görevimi yerine  getirebilmem için yeterli  ders araç gereci bulabiliyorum.
Çalışma ortamının teknik araç, gereç ve büro ortamı yönünden yeterliliği sağlanmıştır.
Okul/ Kurum Ortamı *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Okulumuz çalışanlarına öğretmenler odası, sigara içme odası, temiz ve bakımlı tuvaletler, çay vb. içecek maddeleri içebilme ortamı, kantin…vb. imkanlar sunulmaktadır.
Okulda güvenlik hizmetleri yeterlidir.
Çalışana Okul Tarafından Sağlanması Gereken Hizmetler *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.
Öğretmenlere sağlanan sosyal tesis ve hizmetler yeterlidir
Okulda sağlık hizmetlerine yönelik işlemlere gereken özen gösterilerek yapılmaktadır(sevk, rapor, fatura vb.)
Öğretmen olarak bizlere sağlanan diğer maddi ve maddi olmayan olanaklar yeterlidir
Atölye Ortamı ve Donanımı *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Atölyenin teknik altyapısı yeterlidir.
Atölyede öğrenci ve öğretmenlere sunulan hizmetler yeterlidir.
Okulun İşletme Seçimi *
TAM(5)
ÇOK(4)
ORTA(3)
AZ(2)
HİÇ(1)
Seçilen işletmeler teknik altyapı bakımından yeterlidir.
Seçilen işletmelerde personel donanımı yeterlidir.
Okulumuzda en çok neleri seviyorsunuz:
Your answer
Okulumuzda neleri değiştirmek isterdiniz:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service