Formularz zgłoszeniowy Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników 2021
W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa proszę wypełnić poniższy formularz /
To register your participation, please fill in the form below
Nazwisko *
Last name
Imię *
First name
Adres email *
Email adress
Telefon kontaktowy *
Phone number
Tytuł/stopień naukowy, proszę wybrać opcję lub podać inną (np. ppłk dr hab., prof. Polsl) *
Title / degree Please select or enter a different
Reprezentowana jednostka, (np: nazwa uczelni, nazwa wydziału, nazwa katedry) *
Affiliation (eg: university name, faculty name, department name)
Chcę zarejestrować się na (szczegóły poniżej) UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konferencji stacjonarnej z powodu obostrzeń epidemiologicznych. *
I would like to register for (details listed below). NOTICE! Organizers are allowed to cancel the conference due to the current pandemic situation.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.