ใบสมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
วันที่ 26-27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ชื่อ-นามสกุล *
วุฒิการศึกษา *
อาชีพ *
อายุ
สถานที่ทำงาน
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
เบอร์โทรสาร (ที่ทำงาน)
E-mail
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ (ที่อยู่ปัจจุบัน) *
เบอร์โทรสาร (ที่อยู่ปัจจุบัน)
สอบถามเพิ่มเติม
หมายเหตุ
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ ดร.ชนากานต์ ลักษณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จ.สระแก้ว 27160 E-mail chanakanl@buu.ac.th หรือ id line : 123chanakan
- ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท (รวมเอกสารบรรยาย ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง) โดยสามารถจ่ายเงินได้ในวันอบรม หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว เลขที่บัญชี 220-1-34997-5 และแนบใบโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครและท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม ในกรณีที่จ่ายค่าลงทะเบียนวันอบรมจะส่งใบเสร็จไปให้ภายหลัง
- กรณีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ
- สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ชนากานต์ ลักษณะ โทรศัพท์ 089-4905896 E-mail : chanakanl@buu.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse