Tanulói kérdőív 2018/2019. tanév
Kérjük, gondold végig és értékeld azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. Válaszd ki a véleményedet tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:

5 = teljesen egyetértek
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem értek egyet
0 = nincs információm.
A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Osztályom *
Csoportom *
Feleletnél, dolgozatírásnál / vizsgánál mindig tudom, mit várnak el tőlem tanáraim, mi alapján értékelik munkámat. *
Tanáraim a számonkérés változatos formáit használják (kisdolgozat, témazáró, szóbeli felelet, szorgalmi feladat, kiselőadás…stb) *
változatos
nem változatos
nem tanít
Árváné Márton Erzsébet
Bali István
Balla Éva
Balog Erzsébet
Bárány Zsolt
Bodó Irén
Borbás László
Dankó Sándor
Deli Lajos
Deliné Tarcsai Mária
Deme Katalin
Erdei Gyöngyi
Eszenyi Gergő
Farkas János
Görög Arthur Zoltánné
Herendi Borbála
Horog Anita
Jámbor Tamás
Károlyné Teleki Anikó
Loós Marcell
Nádasdi Judit
Nagy Imre
Nagy Ilona
Nagy Zsuzsánna
Nagyné Kovács Angéla
Nemes József
Németi Zoltán
Papp Olívia
Szalai Melinda
Sándor Judit
Sári Katalin
Sárkányné Kertész Éva
Szakács Istvánné
Szatmári Gábor
Szatmári Erzsébet
Temes István
Tóthné Koncsik Ágnes
Ugrai Zoltán
Váradi Orsolya
Varga Attila
Varga Gyöngyi
Vida Valéria
Vona Nándor
Zagyva Tamásné Orosz Hajnalka
Jelöld, kik azok a tanárok akikkel rendszeresen összefoglaltok témazáró dolgozatok előtt! *
összefoglalunk vele
nem foglalunk vele össze
nem tanít
Árváné Márton Erzsébet
Bali István
Balla Éva
Balog Erzsébet
Bárány Zsolt
Bodó Irén
Borbás László
Dankó Sándor
Deli Lajos
Deliné Tarcsai Mária
Deme Katalin
Erdei Gyöngyi
Farkas János
Görög Arthur Zoltánné
Herendi Borbála
Horog Anita
Jámbor Tamás
Károlyné Teleki Anikó
Loós Marcell
Nádasdi Judit
Nagy Ilona
Nagy Zsuzsánna
Nagyné Kovács Angéla
Nemes József
Németi Zoltán
Papp Olívia
Sándor Judit
Sári Katalin
Sárkányné Kertész Éva
Szakács Istvánné
Szalai Melinda
Szatmári Gábor
Szatmári Erzsébet
Temes István
Tóthné Koncsik Ágnes
Ugrai Zoltán
Váradi Orsolya
Varga Attila
Varga Gyöngyi
Vida Valéria
Vona Nándor
Zagyva Tamásné Orosz Hajnalka
Nagy Imre
Jelöld kik javítják ki időben a dolgozataidat a megadott határidőre. ("A megírt dolgozatokat HÁROM HÉTEN BELÜL ki kell javítani, és az osztályzatot a tanulókkal meg kell ismertetni!") *
kijavítja
nem javítja ki
nem tanít
Árváné Márton Erzsébet
Bali István
Balla Éva
Balog Erzsébet
Bárány Zsolt
Bodó Irén
Borbás László
Dankó Sándor
Deli Lajos
Deliné Tarcsai Mária
Deme Katalin
Erdei Gyöngyi
Farkas János
Görög Arthur Zoltánné
Herendi Borbála
Horog Anita
Jámbor Tamás
Károlyné Teleki Anikó
Loós Marcell
Nádasdi Judit
Nagy Ilona
Nagy Zsuzsánna
Nagyné Kovács Angéla
Nemes József
Németi Zoltán
Sándor Judit
Papp Olívia
Sári Katalin
Sárkányné Kertész Éva
Szakács Istvánné
Szalai Melinda
Szatmári Gábor
Szatmári Erzsébet
Temes István
Tóth Györgyné
Tóthné Koncsik Ágnes
Ugrai Zoltán
Váradi Orsolya
Varga Attila
Varga Gyöngyi
Vida Valéria
Vona Nándor
Zagyva Tamásné Orosz Hajnalka
Nagy Imre
Érdemjegyeim időben bekerülnek a naplóba. *
Az iskola segít, hogy megismerjem és fejlesszem képességeimet, s ezeknek megfelelően a lehető legjobb eredményeket érjem el. *
A pedagógusok a tanórán nem térnek el a tananyagtól. *
Sorold fel azokat a tanáraidat akik megítélésed szerint GYAKRAN ELTÉRNEK a tananyagtól! *
gyakran eltér
nem tér el
nem tanít
Árváné Márton Erzsébet
Bali István
Balla Éva
Balog Erzsébet
Bárány Zsolt
Bodó Irén
Borbás László
Dankó Sándor
Deli Lajos
Deliné Tarcsai Mária
Deme Katalin
Erdei Gyöngyi
Farkas János
Görög Arthur Zoltánné
Herendi Borbála
Horog Anita
Jámbor Tamás
Károlyné Teleki Anikó
Loós Marcell
Nádasdi Judit
Nagy Ilona
Nagy Zsuzsánna
Nagyné Kovács Angéla
Nemes József
Németi Zoltán
Papp Olívia
Sándor Judit
Sári Katalin
Sárkányné Kertész Éva
Szakács Istvánné
Szalai Melinda
Szatmári Gábor
Szatmári Erzsébet
Temes István
Tóth Györgyné
Tóth Tibor
Tóthné Koncsik Ágnes
Ugrai Zoltán
Váradi Orsolya
Varga Attila
Varga Gyöngyi
Vida Valéria
Zagyva Tamásné Orosz Hajnalka
Nagy Imre
*
Az iskolában olyan tudást és felkészítést kapok, ami felkészít a továbbtanulásra. *
Az iskola lehetőséget biztosít számunkra, hogy személyes érdeklődésünknek megfelelően is tanulhassunk (szakkörök, versenyek stb.) *
Ha valamit nem értek, vagy lemaradok a tanulásban, az iskolában a szaktanároktól segítséget kapok, hogy pótoljam a hiányosságokat. *
Osztályom együttműködő közösség. *
Osztályfőnököm összefogja, irányítja, szervezi az osztályközösséget. *
Tanáraim a tanórákon rendszeresen használják az oktatást segítő eszközöket, tananyagokat (okos tábla, interaktív tananyagok, ppt, Prezi, stb) - AMIKOR LEHETŐSÉG VAN RÁ *
Sorold fel azokat a tanáraidat akik rendszeresen használják az IKT eszközöket! AMIKOR LEHETŐSÉG VAN RÁ *
használja
nem használja
nem tanít
Árváné Márton Erzsébet
Bali István
Balla Éva
Balog Erzsébet
Bárány Zsolt
Bodó Irén
Borbás László
Dankó Sándor
Deli Lajos
Deliné Tarcsai Mária
Deme Katalin
Erdei Gyöngyi
Eszenyi Gergő
Farkas János
Görög Arthur Zoltánné