ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint" (หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา)
ขออภัยค่ะ หลักสูตรนี้มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน โทรภายใน 2795 ค่ะ
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms