Formularz zgłoszeniowy

Ochrona danych osobowych, nowe obowiązki Administratora Danych
  This is a required question

  Dane uczestnika szkolenia

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dane płatnika

  Jeżeli takie same jak powyżej, prosimy nie wypełniać
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Warunki uczestnictwa

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata 230 PLN ( 190 za drugą i następną osobę z instytucji zgłaszającej) na konto: ING Bank Śląski /o Kędzierzyn- Koźle: 21 1050 1517 1000 0005 0373 2208 Z dopiskiem „Szkolenie Ochrona Danych”. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego dopuszczamy możliwość zapłaty po szkoleniu (rachunek otrzymujecie Państwo w dzień szkolenia). W takim wypadku prosimy o informację mailowo lub telefonicznie.