પત્રક બી - રિસર્ચ અને એકશન રિસર્ચ
તમામ માહિતી ભરવી ફરજિયાત છે.
આંકડાકિય માહિતી અંગ્રેજીમાં ભરવી, બાકીની તમામ માહિતી શ્રુતિ ફોન્‍ટમાં ભરવી.
જિલ્લો *
ડાયટ *
સંશોધનનું શિર્ષક *
Your answer
લક્ષ્‍ય જૂથ *
Your answer
નમૂનાની સંખ્યા *
Your answer
ખર્ચ (રૂપિયા) *
Your answer
ઇ મેઇલ એડ્રેસ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service