TGS Best Cosplay Team 2020
รูปแบบกิจกรรมและกติกาการประกวด TGS Best Cosplay Team 2020
รูปแบบกิจกรรม
การประกวดคอสเพลย์ประเภททีม จำนวนตัวละคร 2-3 คนจากอนิเมะ มังงะ หรือเกม ทีมประกวดจะมีเวลาทีมละ 3 นาทีบนเวที สำหรับทำการแสดงโดยอ้างอิงเนื้อหาจากตัวละครเรื่องนั้น ๆ โดยทุกตัวละครในทีมจะต้องมาจากเรื่องเดียวกัน

========================================
วิธีการสมัครเข้าประกวด
1. สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ก่อนเวลา 23:59 น.
2. รอบคัดเลือกจะให้ทำการนำเสนอโครงเรื่อง หรือ Story Board ของการแสดง เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม เข้าสู่รอบตัดสิน
3. ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 6 พฤศจิกายน จำนวน 5 ทีม ไม่มีทีมสำรอง
4. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้สิทธิ์ในการขึ้นแสดงบนเวทีรอบตัดสิน วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
5. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องส่งไฟล์ประกอบการแสดงให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา 23.59 น.
5. ในวันประกวดจะต้องเตรียมไฟล์ประกอบการแสดงมาเผื่อกรณีฉุกเฉิน โดยเซฟใส่ FlashDrive และพกติดตัวผู้ประกวดไว้
6. ในกรณีที่ทีมผ่านการคัดเลือก จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โครงเรื่อง หรือ Story Board ของการแสดง ที่นำเสนอมาแล้วได้

========================================
ข้อกำหนดการประกวด
1. สมาชิกผู้เข้าประกวดในทีมจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ทีมประกวด 1 ทีม ประกอบด้วย สมาชิกที่ทำการแสดง 2-3 คน ต้องเป็นตัวละครที่มาจากเรื่องเดียวกันเท่านั้น
3. ผู้แสดงจำเป็นจะต้องขนย้าย ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆด้วยตนเอง ไม่อนุญาตให้มีผู้ช่วยในทุกกรณี
4. ทีมประกวดต้องส่งตัวแทน ที่มีชื่อตรงกับในแบบฟอร์มลงทะเบียน มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด
5. ทีมประกวดสามารถสร้างสรรค์บทขึ้นมาเองเพื่อแสดงบนเวที โดยต้องมีขอบเขตอยู่ภายในเรื่องของตัวละครนั้น ๆ
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับทั้งชุดและการแสดงที่เคยได้รับรางวัลงาน TGS Cosplay Contest ในปีก่อน ๆ จะไม่ได้รับการพิจารณารางวัล
7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากรณีมีข้อร้องเรียนภายหลังการตัดสิน หากเสร็จสิ้นการประกวดเกิน 7 วันไปแล้ว
8. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของผู้เข้าประกวดที่ใช้ในการแสดงทุกกรณี
9. ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองและสวมใส่ตลอดเวลา (สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะตอนขึ้นเวทีเท่านั้น)

รายละเอียดรอบตัดสิน 5 ทีมสุดท้าย
สถานที่ : เวทีกิจกรรมของงาน Thailand Game Show 2020 ณ Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon
วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 - 13.00 น.

รางวัล Best Cosplay Team มี 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

========================================
กติกาการประกวด Best Cosplay Team
1. ชุดคอสเพลย์จะต้องเป็นตัวละครมาจาก อนิเมะ มังงะ หรือเกม เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวละครที่สร้างขึ้นเอง หรือ ตัวละครจากภาพยนตร์คนแสดงที่มีการดัดแปลงมาจากมังงะ/อนิเมะ/เกม หรือ ตัวละครจากซีรีส์โทคุซัซสึ (เช่น มาสค์ไรเดอร์ หรือซุปเปอร์เซนไท หรือพาวเวอร์เรนเจอร์ หรืออุลตร้าแมน) ทั้งนี้ตัวละครจากการ์ตูนหรืออนิเมชั่น ที่มีออกฉายในโรงภาพยนตร์ สามารถนำมาประกวดได้
2. ชุดคอสเพลย์ จะต้องอิงตามแบบต้นฉบับ ห้ามดัดแปลงหรือเพิ่มเติมให้ต่างจากต้นฉบับ
3. ภาพอ้างอิงต้นฉบับตัวละครที่นำมาคอสเพลย์ ต้องเป็นภาพอย่างเป็นทางการของเรื่องนั้น ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพที่เป็น Fanart หรือวาดขึ้นเอง
4. สามารถสร้างสรรค์ได้ทั้งชุดผ้า ชุดเกราะ หรือผสมวัสดุหลายประเภทเข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นชุดคอสเพลย์
5. ชุดคอสเพลย์ต้องไม่มีการเปิดเผยร่างกายล่อแหลมทางเพศจนเกินไป หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย
6. ทีมประกวดมีเวลาเซ็ตอัพฉากก่อนทำการแสดง 1 นาที, เวลาทำการแสดง 3 นาที และเวลาเก็บของลงจากเวที 1 นาที
7. กรณีใช้เวลาเกิน หรือยังคงเหลือเศษวัสดุจากการแสดง ทางคณะกรรมการจะทำการหักคะแนนเป็น % จากคะแนนรวม
8. ตัวแทนของทีมประกวดต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ เช่น บัตรประชาชน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
9. ในกรณีจำเป็น เช่น มีสิ่งเทียมอาวุธที่จะนำเข้ามาในงาน ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งรายละเอียดล่วงหน้า เพื่อให้ทีมงานดำเนินการประสานงานให้
10. ผลการตัดสินจากดุลยพินิจของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
11. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

========================================
เกณฑ์การให้คะแนน
แบ่งการให้คะแนนเป็น 3 หมวด รวม 100 คะแนน
1. ความเหมือนกับตัวละครต้นฉบับ รายละเอียดชุด และการแต่งหน้า 30 คะแนน
2. ความสมบูรณ์ของการแสดงบนเวที 50 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ 20 คะแนน
4. กรณีที่ทำการแสดงเกินเวลา ทีมงานจะหักคะแนนตามสัดส่วนดังนี้
- เกิน 3 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที 30 วินาที จะถูกหักคะแนน 5% จากคะแนนรวม
- เกิน 3 นาที 30 วินาทีเป็นต้นไป จะถูกหักคะแนน 15% จากคะแนนรวม
5. หากมีเศษวัสดุจากการแสดงของทีมประกวดใดคงเหลืออยู่บนพื้นเวทีและด้านหน้าเวที จะถูกหักคะแนน 10% ของคะแนนรวม

========================================
ตารางเวลาการประกวด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงแปลงได้ในภายหลัง)
8.00 - 10.00 น. รายงานตัว(จะแจ้งขั้นตอนการรายงานตัวก่อนเวลาศูนย์การค้าเปิดให้ทราบภายหลัง)
10.30 - 11.00 น. ตั้งแถวผู้ประกวดเพื่อเข้าไปที่เวทีหลักในรอยัลพารากอนฮอลล์
11.30 - 13.00 น. เริ่มการประกวดตามลำดับประเภท

**ข้อควรระวังสำหรับการ Cosplay ภายในศูนย์การค้า Siam Paragon**
1. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ประเภท “สิ่งเทียมอาวุธ” เช่น ปืน ดาบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เข้ามาภายในศูนย์การค้า
2. เฉพาะผู้ประกวดคอสเพลย์ จะมีทีมงานช่วยนำอุปกรณ์สิ่งเทียมอาวุธ เข้ามาภายในศูนย์การค้า (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
3. ไม่อนุญาตให้ทำการนั่ง หรือจับกลุ่มทำกิจกรรมใดๆ กีดขวางพื้นที่ หรือรบกวนผู้อื่น ในพื้นที่ด้านหน้ารอยัลพารากอนฮอลล์ โดยเด็ดขาด
4. สำหรับการแต่งตัวหรือแต่งหน้าคอสเพลย์ ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้ได้เฉพาะห้องน้ำด้านหน้ารอยัลพารากอนฮอลล์เท่านั้น
5. โปรดรักษาความสะอาด เคารพสิทธิ์และมารยาทของสังคมส่วนรวม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of X10 Event. Report Abuse