Vprašalnik za starše

Dragi starši!

V želji po še učinkovitejšem vzgojno-izobraževalnem delu na OŠ Brezovica smo tudi v zaključku tega šolskega leta že tretje leto zapored za vas pripravili krajši vprašalnik. Veseli bomo, če nam s svojimi odgovori pri tem poslanstvu pomagate.

Vprašalnik je anonimen.

Za sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Kakovost pridobljenega znanja
  Jasnost kriterijev ocenjevanja
  Skrb strokovnih delavcev za vzgojo
  Pravočasno in učinkovito reševanje učnih težav
  Upoštevanje interesov in želja učencev
  Dostopnost knjižnjice in ponudba učnih gradiv
  Organizacija podaljšanega bivanja
  Ponudba interesnih dejavnosti
  Organizacija interesnih dejavnosti
  Organizacija dnevov dejavnosti (kulturni, športni, tehniški, naravoslovni)
  Roditeljski sestanki
  Govorilne ure
  Dostopnost vodstvenih delavcev
  Dostopnost šolske svetovalne službe
  Ugled šole v okolju, kjer deluje
  Please enter one response per row
  Kakovost pridobljenega znanja
  Jasnost kriterijev ocenjevanja
  Skrb strokovnih delavcev za vzgojo
  Pravočasno in učinkovito reševanje učnih težav
  Upoštevanje interesov in želja učencev
  Dostopnost knjižnjice in ponudba učnih gradiv
  Organizacija podaljšanega bivanja
  Ponudba interesnih dejavnosti
  Organizacija interesnih dejavnosti
  Organizacija dnevov dejavnosti (kulturni, športni, tehniški, naravoslovni)
  Roditeljski sestanki
  Govorilne ure
  Dostopnost vodstvenih delavcev
  Dostopnost šolske svetovalne službe
  Ugled šole v okolju, kjer deluje
  Please enter one response per row
  Delovne in učne navade
  Dobri medsebojni odnosi
  Odgovornost
  Pozitiven odnos do okolja
  Odprtost za nove ideje
  Pomoč ljudem v stiski
  Poštenost
  Pozitivno razmišljanje
  Skrb za lsstno zdravje in osebno higieno
  Sodelovanje
  Spoštovanje
  Sprejemanje drugačnosti
  Strpnost
  Svoboda
  Znanje
  Učinkovito reševanje medosebnih nesporazumov
  Please enter one response per row
  Sporazumevanje v materinem jeziku
  Sporazumevanje v tujih jezikih
  Matematične kompetence
  Kompetence družboslovnih ved
  Kompetence naravoslovnih ved
  Bralna pismenost
  Učenje učenja
  Socialne in državljanske kompetence
  Kulturna zavest in izražanje
  Please enter one response per row
  Šolski uspeh
  Intelektualni razvoj
  Čustveni razvoj
  Osebnostni razvoj
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question