สายตรงคณบดี

ข้อตกลงเบื้องต้น
- ข้อความที่ท่านส่งไปจะต้องเกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การเรียนการสอน หรือข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อ คณะฯ
- ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหายใด ๆ
- ไม่เป็นข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย ท่านต้อง ระบุชื่อ-นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน เท่านั้น หากต้องการให้ตอบกลับและต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question