OUDERBEVRAGING EERSTE LEERJAAR
ZING VECHT HUIL BID LACH WERK EN BEWONDER niet zonder ons…

Beste ouders,

Geregeld gaat het team van leerkrachten en directie voor de spiegel staan om zichzelf, de organisatie, het functioneren en het welbevinden van kinderen en ouders ernstig onder de loep te nemen.
We vinden het belangrijk uw mening te kennen over het reilen en zeilen in Immaculata.
Daarom leggen we u een vragenlijst voor die gebaseerd is op modellen van de inspectie en op de schooleigen prioriteiten. Dit jaar bevragen we de ouders van de peuterklas, het eerste kleuter, het eerste leerjaar en het vierde leerjaar.

De school is met deze bevraging niet aan haar proefstuk toe. De resultaten van een ouderbevraging geven ons telkens info over het al dan niet verwezenlijken van een aantal doelstellingen. Heel wat aanbevelingen van ouders werden in het verleden, in de mate van het mogelijke, in de praktijk gebracht.

Handig voor de verwerking en bovendien milieuvriendelijk is dat u deze lijst online invult.
Verkiest u echter de papieren versie, dan kunt u die via de agenda van uw kind aanvragen.
Kunt u de bevraging invullen tegen einde schooljaar?

We hopen dat we zo een beeld krijgen van ons doen en laten in Immaculata. Uw info en de analyse van onze interne vragenronde geven ons zicht op onze sterktes en zwaktes. We willen de resultaten gebruiken om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. Volgend schooljaar bezorgen we u het resultaat van de bevraging.

Niemand hoeft zich verplicht te voelen om deel te nemen aan deze bevraging. We stellen het echter enorm op prijs als u er even tijd voor wilt maken.

We danken u bij voorbaat om mee te denken en ons verder op weg te helpen.

Michel Goeman, directeur
en het voltallige team

Stipt u na bij elke uitspraak 1 oordeel aan?
In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken. We rangschikten ze in drie onderdelen:
1. De school
2. Mijn kind
3. Enkele open vragen
De school
1. Ik vond de info tijdens de openklasdag interessant
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
2. Begin september is een goed moment om de openklasdag te organiseren.
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
3. Ik vind dat de school geregeld meedeelt wat ze doet (maandbrief, website, Facebook, klasgebonden activiteiten via heen –en weermapje)
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
4. Ik vind de voor- en naschoolse opvang (door de samenwerking met kakelbont) voldoende en goed georganiseerd
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
5. Als ouder ben ik welkom op school
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
6. Ik ben tevreden over de samenwerking met Kakelbont
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
7. De school maakt correcte schoolrekeningen (maandelijks)
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
8. Ik word betrokken bij het overleg over mijn kind
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
9. Ik krijg voldoende informatie over de ontwikkeling van mijn kind
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
10. Ik vind dat mijn kind op school geholpen wordt als het moeilijkheden heeft.
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
11. Als ik met een probleem kom, doet de school er iets aan
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
12. Ik ervaar dat de school voldoende aandacht schenkt aan de overgang van derde kleuter naar eerste leerjaar
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
13. Ik vind het goed dat er ‘integratiemomenten’ zijn tussen derde kleuter en eerste leerjaar
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
14. Ik ben tevreden over de hygiëne op school
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
15. Ik vind het schoolgebouw veilig
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
16. Ik vind de speelplaats veilig
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
17. Ik kan, indien nodig terecht bij de administratieve medewerkers (= het secretariaat).
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
18. Ik kan, indien nodig, terecht bij de directeur
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
19. Ik kan, indien nodig, terecht bij de leerkrachten
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
20. Ik kan, indien nodig, terecht bij de zorgcoördinator
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
21. Ik vind dat er wederzijds respect is tussen de leerkrachten en de kinderen
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
22. Ik ben tevreden over de website van de school
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
23. Ik bekijk de website van de school geregeld (foto’s, maandbrieven, menu, jaarkalender,..)
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
24. Ik sta achter de fruit- en groentevoormiddag
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
25. Ik ben voldoende op de hoogte van de activiteiten van de ouderraad
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
26. Ik zou deze school aan andere ouders aanraden
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
27. Er wordt voldoende aandacht besteed aan kennis
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
28. Er wordt voldoende aandacht besteed aan het aanbrengen van sociale vaardigheden (manier van omgaan met elkaar, onderlinge problemen oplossen,...)
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
29.Er is voldoende aandacht voor de gevoelens van kinderen
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
30. Er is voldoende aandacht voor de creatieve (muzische) ontwikkeling van kinderen
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
31. De rapporten geven ouders voldoende info over de attitudes, de sociale vaardigheden en de leerhouding van hun kind
1. niet van toepassing - 2.niet akkoord - 3. meestal niet akkoord - 4. meestal akkoord - 5. akkoord
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms