แบบสอบถามความสนใจในการศึกษาต่อ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เพศ *
ชื่อ-สกุล *
คำตอบของคุณ
เบอร์โทร *
คำตอบของคุณ
ช่องทางติดต่อ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อี-เมล์ อื่นๆ
คำตอบของคุณ
เรียนสาย *
เกรดเฉลี่ย *
คำตอบของคุณ
โรงเรียนที่ท่านศึกษา
คำตอบของคุณ
ระดับชั้น *
ท่านมีความสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาใดบ้าง *
จำเป็น
ท่านต้องการรับข่าวสารการอบรมอื่น ๆ หรือไม่ *
เรื่องที่ท่านอยากจะอบรมในครั้งต่อไป *
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
คำตอบของคุณ
ติดต่อเราได้ที่ เว็บไซต์ : https://indus.srru.ac.th(หลัก) หรือ https://goo.gl/M5byqq(สำรอง)
ส่ง
ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์