Registrace do dětských kurzů českého jazyka 2020 / Registration for Czech language courses for children for 2020
Kurzy českého jazyka pro mírně pokročilé děti (úroveň A2)
věkové kategorie: 6 - 9 let; 10 - 12 let; 13 - 15 let
začátek: 3. a 4.2. 2020
předpokládaný konec: 5. a 6.5. 2020
frekvence: 2 x týdně 1,5 hodiny v odpoledních hodinách
místo konání: Integrační centrum Praha, Žitná 51, Praha 1
Kurzy jsou určeny dětem s platným pobytovým oprávněním delším než 90 dní a jsou zdarma.
Pro bližší informace kontaktuje koordinátorku na e-mailu edu@icpraha.com.

Czech language courses for pre-intermediate children (A2 level)
age groups: 6 - 9 y.o.; 10 - 12 y.o.; 13 - 15 y.o.
beginning: 3/02/2020 and 4/02/2020
expected ending: 5/05/2020 and 6/05/2020
frequency: 1,5 hours 2 times per week in the afternoon
place: Integration centre Prague, Žitná 51, Praha 1
The courses are devoted to children with a legal residence permit longer than 90 days and are free of charge.
For further information please contact the coordinator on her e-mail adress edu@icpraha.com.
Email address *
Jméno a příjmení dítěte / Name and surname of the child *
Your answer
Jméno zákonného zástupce / Name and surname of parent *
Your answer
E-mail rodiče / E-mail of parent *
Your answer
Telefon rodiče / Phone number of parent *
Your answer
Typ pobytu dítěte / Type of residence of the child *
Required
Občanství / Citizenship *
Your answer
Věk dítěte / Age of the child *
Your answer
Dítě navštěvuje českou ZŠ. / The child is enroled in a Czech school program. *
Required
Dítě chodí do ? třídy. / The child is in the ? grade. *
Required
Dítě žije v ČR ? let. / The child lives in the Czech Republic for ? years. *
Your answer
Mám zájem o následující variantu kurzu. / I am interested in the following version of the course. *
Required
Dítě kurz v ICP / The child *
Required
*
Poznámka / Note
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Integrační centrum Praha o.p.s.. Report Abuse