Východiskový zoznam hnacích síl ovplyvňujúcich zmeny na vidieku
Keď hovoríme o hnacích silách zmeny, skutočne hovoríme o trendoch a silách, ktoré za nimi stoja. Terminológia je nejednoznačná v tom zmysle, že trendy často pôsobia ako hnacie sily a samotné hnacie sily sa môžu považovať za trendy. Z tohto dôvodu môžeme tieto javy označovať aj ako „faktory“, ktoré zahŕňajú nielen trendy a hnacie sily, ale aj bariéry. Všetky tieto výrazy sú opäť do istej miery zameniteľné. Zahŕňajú aj ďalšie koncepty ovplyvňujúce vývoj budúcnosti:
• megatrendy, mezotrendy a mikrotrendy
• výstrelky, trendy, ktoré netrvajú veľmi dlho
• slabé signály, udalosti, ktoré vystupujú ako nové alebo odlišné a ktoré sa môžu vyvinúť do trendov
• meniče hier, javy, ktoré zavádzajú novú dynamiku
• trendové zlomy, náhle odchody z podnikania, rýchlejšie ako obvykle
Postup vypracovania zoznamu hnacích síl

Jednou z prvých hlavných úloh pri príprave vízie pre vidiek je zostaviť východiskový zoznam faktorov ovplyvňujúcich budúcnosť, ktorý sa následne prediskutuje s čo najširším počtom aktérov na vidieku. Výstupom bude konečný zoznam hnacích síl zoradený podľa relevantnosti a dôležitosti.

Usmernenie:

Vyberte podľa Vás kľúčové hnacie sily zmeny v jednotlivých kategóriách a doplňte ďalšie, ktoré podľa Vás v zozname absentujú a sú kľúčové pre ovplyvnenie zmien na vidieku. Počet nie je rozhodujúci, kľúčové je identifikovať čo najviac možných zmien.

Východiskový zoznam hnacích síl je rozdelený do nasledujúcich 6 kategórií podľa faktorov ovplyvňujúcich zmeny na vidieku:
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
SOCIÁLNE faktory: Patria sem demografické trendy, vývoj vekovej pyramídy, problémy týkajúce sa pohlavia, rodín a spôsobu ich organizácie a všetky pretrvávajúce alebo objavujúce sa javy súvisiace s fungovaním spoločnosti.
TECHNOLOGICKÉ faktory: Patria sem všetky hlavné technológie, ktoré budú mať vplyv na prácu a voľný čas, na to, čo konzumujeme a akým spôsobom konzumujeme, na služby, ktoré nám uľahčujú, robia zaujímavé a napĺňajú život. Patria sem otázky infraštruktúry, ako sú cesty, železnice a letiská, ale aj komunikačná infraštruktúra, ako je vysokokvalitný internet a vidiecke širokopásmové pripojenie.
EKONOMICKÉ faktory: Patrí sem všetko, čo má vplyv na našu schopnosť zamestnať sa alebo si zarobiť na živobytie, podporiť rodinu, založiť firmu. Zahŕňa kvalitu práce a životné náklady, bremeno prenájmu, schopnosť mladých ľudí kúpiť si dom alebo ušetriť na budúcnosť. Zdaňovanie, bremeno dlhovej služby, požičiavanie zo súkromného a verejného sektora. Náklady na starostlivosť o starých ľudí, rozdelenie bohatstva, nerovnosť v príjmoch a stagnácia miezd. Trendy spojené s verejno-súkromným partnerstvom a náklady na základné služby, ako sú energia, voda, vzdelávanie a zdravotná starostlivosť. Rekordné objemy peňazí smerujúce do súkromného majetku a rizikového kapitálu, ako aj zrýchlený prechod od uhlia a ropy k udržateľnejším zdrojom energie.
Faktory ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zahŕňajú všetko, čo sa týka počasia a podnebia, emisií CO2 a toho, čo sa všeobecne nazýva prírodný kapitál. Patria sem zásoby kvalitnej pôdy a povodia, znečistenie, prístup k vode na pitie a na domáce použitie, priemysel a zavlažovanie, nerastné zdroje ako kovy a prvky vzácnych zemín pre mobilné telefóny, počítače, veterné turbíny a fotovoltaické panely, ako aj na batérie. Zahŕňa biodiverzitu, napríklad populáciu okrídleného hmyzu, pôvodné druhy, prírodné rezervácie a všetko potrebné na zachovanie pevných ekosystémov. Choroby a parazity rastlín, stromov, plodín, zvierat a ľudí.
POLITICKÉ faktory: Patria sem politiky, inštitúcie a iniciatívy vrátane nových právnych predpisov na medzinárodnej úrovni EÚ alebo na úrovni členských štátov. Na úrovni EÚ existuje vplyv BREXIT-u, novej komisie s novými prioritami a rozpočtami, ambicióznych plánov pre Zelenú transformáciu a zariadení pre svet po skončení COVID. Existuje posledná vlna reformy SPP. A konečne, mení sa medzinárodný poriadok, v ktorom sa úlohy superveľmocí ako USA a Čína značne vyvinuli, hrozia obchodné vojny a nový význam si získali nové regióny, najmä Afrika.
Faktory súvisiace s HODNOTOU: Jednou z najsilnejších síl formujúcich ľudské správanie je súbor „hodnôt“, ktoré informujú o tom, ako jednotlivci vidia svet a ako rozhodujú ako spotrebitelia, ako občania aj ako voliči. Do tejto kategórie teda patria veci ako nárast aktivizmu študentov a zamestnancov, starostlivosť o planétu, nové hnutia v oblasti potravín, záujem o družstvá, obavy o osobné súkromie a nedôvera voči technologicky veľkým spoločnostiam (napríklad Facebook).
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy