Elektronický sešit závad
Tento formulář slouží žákům i učitelům k tomu, aby mohli nahlásit správci sítě (Martinu Staníčkovi) závady či poškození počítačů nebo jiných zařízení v počítačových učebnách (kabinetech, sborovně, třídách apod.). Pořadí řešení problémů určuje vedení naší školy, dále pak složitost servisního zásahu.
Příjmení a jméno ohlašovatele *
Vaše odpověď
Umístění vadného zařízení *
Pokud jste v předchozím zvolili možnost jiné, upřesněte místo problému
Vaše odpověď
Jméno poškozeného počítače – piště ve tvaru např.: PCN2 nebo PCA4 apod. *
Vaše odpověď
Stručný, ale výstižný popis závady *
Vaše odpověď
Odeslat
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Obsah není vytvořen ani schválen Googlem. Nahlásit zneužití - Smluvní podmínky služby