คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
แบ่งหัวข้อย่อยตามสาระการเรียนรู้ได้ 7 หัวข้อ
1. การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2. การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3. การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
4. การใช้โปรแกรมตารางทำการ
5. การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
6. การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
7. จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศ
จัดทำโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์นครนายก
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
1. ข้อใดแสดงความหมายของคอมพิวเตอร์ดีที่สุด
1 point
2. ข้อใดไม่จัดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
1 point
3.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์
1 point
4.ข้อใดคือ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
1 point
5.ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
1 point
6.อุปกรณ์ใดใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล
1 point
7.การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายมักเรียกสั้นๆ ว่า
1 point
8.แผ่นการ์ดแสดงผลมักเรียกสั้นๆ ว่า
1 point
9.อุปกรณ์ใดทำหน้าที่แปลงไฟบ้านเป็นไฟเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
1 point
10.อุปกรณ์ใดไม่ใช่อุปกรณ์รับข้อมูล
1 point
11.อุปกรณ์ใดเป็นทั้งอุปกรณ์ Inputและ Output
1 point
12.อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบใดที่นำมาใช้แทนแผ่นดิสก์
1 point
13.UPS ทำหน้าที่อะไร
1 point
14.อุปกรณ์ใดใช้แปลงภาพถ่ายเป็นไฟล์ภาพในคอมพิวเตอร์
1 point
15.ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล
1 point
16.เครื่องพิมพ์ประเภทใดมีความเร็วสูงสุด
1 point
17.ถ้าต้องการพิมพ์ใบเสร็จต้องใช้เครื่องพิมพ์แบบใด
1 point
18.ถ้าต้องการพิมพ์ภาพที่มีสีสันควรใช้เครื่องพิมพ์แบบใด
1 point
19.ถ้าต้องการต่อสายแป้นพิมพ์ต้องต่อเข้ากับจุดใด
1 point
20.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากไวรัสบูตเซกเตอร์ต้องทำอย่างไร
1 point
Next
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์. Report Abuse - Terms of Service