การสมัครเข้าเป็นสมาชิก AGTIA
สมาชิก AGTIA สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. นิติบุคคล - ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน วิสาหกิจ หรือ ใดๆที่ภาครัฐให้นิยามจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
2. บุคคล - ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจในการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเกษตร หรือเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนา อุปกรณ์หรือนวัตกรรมในการเกษตร
3. ยุวสมาชิก - คือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์) ซึ่งให้ความสนใจกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และได้ยื่นความจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกภายใต้ความยินยอมของผู้ปกครอง

ค่าสมาชิก
1. นิติบุคคล - มีค่าแรกเข้า 50 บาท ค่าบำรุงรักษาสมาคมรายปี 1,000 บาท ==> รวม 1,050 บาท
2. บุคคล - มีค่าแรกเข้า 50 บาท ค่าบำรุงรักษาสมาคมรายปี 1,000 บาท ==> รวม 1,050 บาท
3. ยุวสมาชิก - มีค่าแรกเข้า 50 บาท ค่าบำรุงรักษาสมาคมรายปี 500 บาท ==> รวม 550 บาท

นอกจากนั้น AGTIA ยังมีคณะที่ปรึกษา (Advisory Board) ซึ่งส่วนมากประกอบไปด้วยภาครัฐ หน่วยให้ทุน ธนาคาร หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมคณะที่ปรึกษา โปรดเลือก ประเภทสมาชิก ที่ปรึกษา
คุณสมบัติที่ปรึกษาสมาคม
1. เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
2. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือกิจกรรมร่วมกับสมาคมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy