Bezplatné neformálne vzdelávanie pre dospelých: Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom
Email address *
Organizuje:
Patrí pod:
Informácie o vzdelávaní
Organizátor vzdelávania: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska (www.nds.sk)

Termín vzdelávania: 14. - 16. máj 2018
Miesto vzdelávania: Banská Bystrica, Hotel Národný dom, http://www.hotelnarodnydom.sk/

Vzdelávanie začína v pondelok 14. mája 2018 o 13:00 hod. a končí v stredu 16. mája 2018 o 13:00 hod.
Školiteľská dvojica: Aneta Chlebničanová, Peter Lenčo (www.codetipotrebuju.sk)

Školenie je pre účastníkov a účastníčky bezplatné, vrátane ubytovania a stravy. Hradíte si iba cestovné výdavky.

Kontakt pre ďalšie informácie: Ing. Darina Diošiová, e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk, mobil.: +421 907 99 29 75

Uzávierka prihlášok: 10. máj 2018 do 24:00 hod.

Na základne skúseností Vás žiadame - prihlasujte sa len v prípade vážneho záujmu absolvovať vzdelávanie a zorganizujte si program tak, aby ste naň skutočne prišli. Nezodpovedným prístupom sa zaberá miesto ďalším záujemcom.
Opis vzdelávania
Vzdelávanie sa zameriava na participatívnu tvorbu verejnej politiky v oblasti detí a mladých ľudí na miestnej úrovni, ktorá vychádza z reálnych potrieb detí a mladých ľudí, na ktoré sa reaguje efektívnymi a zmysluplnými riešeniami.

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom je komunita, v ktorej sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Miesto, kde deti a mladí ľudia majú vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v nej chceli robiť...

Viac informácií o Programe Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom sa dozviete na: www.codetipotrebuju.sk

Na vzdelávaní sa naučíte, ako vo svojej lokalite postupovať s procesom tvorby a realizácie Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom.

Detailnú pozvánku dostanete po uzatvorení prihlasovania a schválení Vašej prihlášky ( po 10. máji 2018).

Po absolvovaní vzdelávania dostanete Potvrdenie o absolvovaní tematického vzdelávania, z toho dôvodu od Vás žiadame identifikačné údaje.

Cieľová skupina
Vzdelávanie je určené pre dospelých ľudí so záujmom o implementáciu
- pracovníci s mládežou
- mládežnícki vedúci
- mládežnícki dobrovoľníci
- pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže
- pracovníci samosprávy na úrovni obce a mesta
- poslanci miestnych a mestských zastupiteľstiev


V prípade, že vy sami máte zdravotné znevýhodnenie, prosíme, informujte nás o tom (nižšie časť: ODKAZ ORGANIZÁTOROVI) , aby sme vedeli organizovať podmienky a okolnosti vzdelávania pre čo najlepšiu možnosť ho obojstranne zvládnuť.
Profil absolventa vzdelávania

• získa základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia modelu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.

• získa informácie a odporúčania ako postupovať a spolupracovať s ďalšími subjektmi pri implementácii modelu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

• bude vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť metódy za účelom implementácie modelu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

• zvládne naplánovať a bezpečne zrealizovať podujatia zamerané na cieľové skupiny vo svojej komunite s osobitým zreteľom na implementáciu modelu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

• získa inšpiráciu pre konkrétne opatrenia na miestnej úrovni vychádzajúce z príkladov dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia
Záväzná prihláška na školenie
Ak máte o toto vzdelávanie vážny záujem, vyplňte svoje prihlasovacie údaje a odošlite formulár najneskôr do 10. mája 2018 do 24:00 hod.
Počet účastníkov na vzdelávanie je limitovaný. Preto si organizátori vyhradzujú právo výberu účastníkov, u ktorých sa najviac ukazuje potenciál uplatnenia získaných kompetencií a dostatočne opíšu svoju motiváciu zúčastniť sa vzdelávania.

Pri vypĺňaní osobných údajov, prosíme, používajte diakritiku. Ďakujeme.
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Tituly
Your answer
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto narodenia *
Your answer
Poštová adresa *
ulica, č., PSČ, mesto/obec
Your answer
Inštitúcia/organizácia *
Uveďte názov a ADRESU inštitúcie, v ktorej pôsobíte v oblasti práce s mládežou.
Your answer
Pozícia *
Uveďte, ako dlho pôsobíte v oblasti práce s mládežou a čomu sa konkrétne venujete.
Your answer
E-mail *
Your answer
Mobil *
Your answer
Diéta
Ak Váš zdravotný stav vyžaduje dodržiavanie diétnej stravy, uveďte, o akú diétu ide:
Účasť v národných projektoch v oblasti práce s mládežou *
Označte, v rámci ktorých národných projektov ste sa zúčastnili vzdelávania.
Required
Skúsenosť s grantovými programami *
Do akých grantových programov v oblasti práce s mládežou ste sa doposiaľ zapojili?
Required
Motivácia *
Prečo by ste chceli absolvovať toto vzdelávanie? Ako chcete získané kompetencie (vedomosti, zručnosti, postoje) po vzdelávaní ďalej uplatňovať v oblasti práce s mládežou?
Your answer
Odkaz organizátorovi
V prípade potreby doplňte dôležité informácie, ktoré môžu byť podstatné pre Vašu pohodu a bezpečnosť počas vzdelávania.
Your answer
Dôležité upozornenia
Organizátor vzdelávania zabezpečuje účastníkom vzdelávania stravu (1.deň: večeru, 2.deň: raňajky, obed, večeru, 3.deň: raňajky, obed) a ubytovanie na 2 noci.
Ubytovanie je možné len v dvojlôžkových izbách.
Organizátor neprepláca účastníkom vzdelávania cestovné spojené s dopravou do a z miesta vzdelávania.
Organizátor vyžaduje, aby sa účastník zúčastnil celého vzdelávania (bez oneskorenia príchodu na začiatok školenia a bez predčasného odchodu zo školenia). Výnimočné okolnosti, prosím, vopred prekonzultujte s organizátorom alebo školiteľmi.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service