Identyfikacja Obszaru Zdegradowanego - Gmina Dobra Szczecińska
Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra Szczecińska.

W celu poprawienia jakości życia mieszkańców naszej gminy, Urząd Gminy opracowuje Program Rewitalizacji.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad tym Programem.
Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy i przedstawiciele organizacji społecznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu.
Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.
Zależy nam na Państwa opinii na temat miejsc proponowanych do rewitalizacji.
Dlatego podjęliśmy badania sondażowe i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie w nich udziału i wypełnienie kwestionariusza ankiety.
Wyniki badania posłużą do identyfikacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie oraz ustalenia, które zjawiska wywołują problemy w tych obszarach. Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji.

Obszar zdegradowany- to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz negatywnych zjawisk o innym charakterze, tj. zjawisk gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzonym w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz:
- lokalnej społeczności
- przestrzeni i gospodarki.

Email address
Podział administracyjny Gmina Dobra Szczecińska
Jaki obszar Gminy jest Pan/Pani zdaniem zdegradowany i powinien być poddany procesowi rewitalizacji? Proszę wybrać maksymalnie dwie możliwości.
Required
Dlaczego Pana/Pani zdaniem ten obszar Gminy jest zdegradowany? Proszę wybrać co najwyżej trzy najważniejsze problemy na tym obszarze:
Required
Proszę o uzasadnienie powyższych odpowiedzi.
Your answer
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms