Identyfikacja Obszaru Zdegradowanego - Gmina Dobra Szczecińska
Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra Szczecińska.

W celu poprawienia jakości życia mieszkańców naszej gminy, Urząd Gminy opracowuje Program Rewitalizacji.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad tym Programem.
Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy i przedstawiciele organizacji społecznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu.
Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.
Zależy nam na Państwa opinii na temat miejsc proponowanych do rewitalizacji.
Dlatego podjęliśmy badania sondażowe i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie w nich udziału i wypełnienie kwestionariusza ankiety.
Wyniki badania posłużą do identyfikacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie oraz ustalenia, które zjawiska wywołują problemy w tych obszarach. Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji.

Obszar zdegradowany- to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz negatywnych zjawisk o innym charakterze, tj. zjawisk gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzonym w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz:
- lokalnej społeczności
- przestrzeni i gospodarki.

Email address *
Podział administracyjny Gmina Dobra Szczecińska
Jaki obszar Gminy jest Pan/Pani zdaniem zdegradowany i powinien być poddany procesowi rewitalizacji? Proszę wybrać maksymalnie dwie możliwości. *
Required
Dlaczego Pana/Pani zdaniem ten obszar Gminy jest zdegradowany? Proszę wybrać co najwyżej trzy najważniejsze problemy na tym obszarze: *
Required
Proszę o uzasadnienie powyższych odpowiedzi. *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms