Diagnoza problemu przemocy na terenie gminy Babice - ankieta
Szanowni Państwo
Mieszkańcy gminy Babice
----------------------
Dbając o stałe podnoszenie jakości realizowanych działań w kierunku rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Babice, zapraszamy dorosłych jej Mieszkańców do udziału w badaniu diagnozującym problem przemocy na terenie gminy. Wypełnienie ankiety zajmuję zaledwie 5-10 min i jest badaniem anonimowym.

Zjawiska przemocy należy rozumieć m.in. jako:

PRZEMOC FIZYCZNA
popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

PRZEMOC PSYCHICZNA
wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.

PRZEMOC SEKSUALNA
wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, itp.

PRZEMOC EKONOMICZNA
odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp.

ZANIEDBANIE
niezaspokajanie podstawowych potrzeb zarówno fizycznych (jedzenie, ubiór, pielęgnacja, dbanie o stan zdrowia, leczenie chorób) jak i psychicznych (poczucie bezpieczeństwa, miłość, troska, zainteresowanie).

CYBERPRZEMOC

jest to powtarzające się umyślne działanie sprawców, takie jak prześladowanie, zastraszanie, nękanie i wyśmiewanie z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych. Cyberprzemoc przybiera różnorakie formy - m.in. rozsyłanie kompromitujących materiałów (np. zdjęć i filmów), włamywanie się na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu rozsyłania prywatnych lub fałszywych informacji, tworzenie ośmieszających lub dyskredytujących stron www, memów, fałszywych blogów i profili na portalach społecznościowych.Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety oraz z góry dziękujemy za poświęcony czas!
Zespół d/s diagnozy problemu przemocy na terenie gminy Babice
1. Czy była Pani / był Pan osobiście dotknięty jakimkolwiek przejawem przemocy w rodzinie, jakiego rodzaju była to przemoc? *
Required
2. Czy kiedykolwiek uczestniczyła Pani /uczestniczył Pan w spotkaniach poświęconych zjawiskom przemocy w rodzinie? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy