แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดขอนแก่น
คำชี้แจง
1. โปรดกรอกข้อมูล และความคิดเห็นของท่านตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้
2. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจที่ท่านมีต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดขอนแก่น
1. เพศ
2. อาชีพ
3.อายุ
Your answer
4. ท่านได้ทราบถึงการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่
5. ถ้าทราบ ทราบจากสื่อประเภทใด
สิ่งอำนวยความสะดวกในการมาติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
(น้อยที่สุด)
(น้อย)
(ปานกลาง)
(มาก)
(มากที่สุด)
1. ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
2. ป้ายบอกสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
3. การจัดสถานที่ภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
4. สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์
5. ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
6. ดัชนีข้อมูลข่าวสารฯ การแสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลข่าวสารฯ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
(น้อยที่สุด)
(น้อย)
(ปานกลาง)
(มาก)
(มากที่สุด)
7. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ
8. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่
9. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
10. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
ข้อติ ชม / ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service