Enquête IVN-Best en Best Duurzaam
IVN Best en Best Duurzaam delen de zorg voor de toekomst van de aarde, met alle leven dat daarop zijn eigen plaats en rol heeft, en de zorg voor de generaties die na ons komen.
Beide organisaties willen graag weten welke behoefte er onder de Bestse bevolking is om in Best een duurzaam opererende organisatie te realiseren, die lokaal voedsel distribueert ten behoeve van de lokale bevolking. Het betreft dus een voedselpakket dat geproduceerd wordt met gebruik van duurzame energie, maximaal rekening houdt met de verbinding met de natuur, met aandacht voor biodiversiteit en gebruik maakt van een landbouwmethode die de grond niet uitput en kringlopen zo min mogelijk verstoort.

Middels deze enquête proberen we antwoord te vinden op de volgende vragen:
• Is er behoefte aan een organisatie zoals boven omschreven
• Welke producten zouden moeten worden geleverd
• Wat is de gewenste vorm van aanleveren
• Wat mag het kosten (zowel financieel als door zelfwerkzaamheid)
• Tenslotte vragen we een paar zaken over uzelf om de samenstelling van de groep mensen
die antwoord geeft te kunnen bepalen.

Korte uitleg enquête
De vragen met een sterretje zijn verplicht.
In totaal zijn er 21 vragen.

Tijdens het online invullen van de vragen wordt de achtergrond soms rood. Dat betekent dat de vraag nog niet geheel correct is ingevuld. Zodra er geen fouten meer in de antwoorden zitten, verdwijnt de rode achtergrond.
Zolang vragen met een ster niet zijn beantwoord of een vraag niet correct is beantwoord (rode achtergrond) kan de enquête niet worden ingezonden.
Onder iedere vraag is een invulinstructie gegeven.

Alleen aan het eind van de enquête is er ruimte voor vrije tekst. Indien gewenst, kunt u daar opmerkingen kwijt over de vragen, of over zaken die u heeft gemist.

Definitie duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip. In het kort komt het er op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

In deze enquête verstaan we onder duurzaam geproduceerd voedsel:
Productie en consumptie met respect voor mens, dier en milieu. Het gaat bij duurzaam dus niet alleen over milieu en klimaat, maar ook over andere voedselkwaliteitsaspecten zoals: dierenwelzijn, natuurbehoud, milieu en klimaat, eerlijke handel (fair trade).

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service