טופס בקשת הצטרפות לשמירה
בקשה להצטרפות לשמירה

1. עליך לקרוא בעיון את נוהל השמירה לתושבים ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה.
2. אי מילוי כל הפרטים לא יאפשר התייחסות לבקשה.

נוהל שמירה לתושבים

חוק השמירה בישובים.
חובת השמירה של תושב ביישוב נובעת מחוק השמירה ביישובים.

אגרת שמירה/חוק עזר.
חובת תשלום אגרת השמירה המוטלת על התושב נובעת מחוק עזר של המועצה האזורית גוש עציון.
חוק עזר קובע חובת תשלום אגרת שמירה על כל בית אב ו/או נכס ו/או גוף הנהנה משרותי הביטחון בישוב.
חובת התשלום חלה כבררת מחדל עד אישור הועד על פטור עקב שמירה או זכאות להנחה.

שמירה במקום תשלום.
ועדת ביטחון והועד מאפשרים לתושב לשמור ולהיפטר מתשלום אגרת שמירה בתנאים הבאים:
1. בעל אקדח 9 מ"מ ארוך, נרתיק לאקדח , 2 מחסניות 14 כדור לפחות במחסנית ופונדה למחסנית הנוספת.
2. בעל טלפון נייד ודוא"ל פעילים.
3. אישור רבש"ץ.
4. השתתפות בכל האימונים והתדריכים שיקבעו על ידי הרבש"ץ ועמידה ברמה הנדרשת.
5. מילוי הוראות השמירה הכתובות, וכל הוראה אחרת, הניתנת בע"פ על ידי הרבש"ץ ו/או אחמ"ש.

הצטרפות לרשימות השומרים.
1. תושב שרוצה לשמור יקרא את נוהל השמירה לתושבים ויחתום שקרא הבין והסכים לכל האמור.
2. ימלא את כל הפרטים בטופס הבקשה , אי מילוי כל הפרטים לא יאפשר התייחסות לבקשה.
3. הרבש"ץ יבדוק את הבקשה , יתקשר לברורים נוספים במידת הצורך וישלח את תשובתו לתושב ולוועד.
4. הכנסה לרשימות השמירה והוצאה מרשימות שמירה תעשה ברשימת השמירה החדשה.

סידור שמירה.
1. רשימות השמירה מסודרות במתכונת חודשית, לפי החודש הלועזי.
2. רשימות השמירה החדשות נשלחות בדוא"ל לכל שומר עם פירוט שמירותיו.
3. במידה ושומר לא קיבל הודעה על שמירותיו 5 ימים לפני תחילת חודש , חובתו לפנות בדוא"ל לסדרן שמירות.

החלפות בשמירה.
1. אפשר להחליף שמירה רק עם שומר המופיע ברשימות השמירה.
2. ההחלפה מאושרת רק לאחר שהשומר המחליף מודיע לביטחון שהוא מחליף את פלוני והחלפה נרשמה.
3. השומר הרשום בביטחון הוא הנושא באחריות כאשר לא התייצב שומר לשמירה.

היעדרות.
1. שומר שלא יכול לבצע שמירה, מכל סיבה שהיא (נסיעה, מחלה וכו'), ידאג למחליף לאותה שמירה.
2. שומר שלא יוכל לשמור בתקופה מסוימת עקב שרות מילואים ידווח על כך בדוא"ל לסדרן שמירות,
לא יאוחר מה 15 לחודש .
3. שומר שדיווח על פי האמור בס"ק 2 לא ישובץ לאותה תקופה.
4. אי הודעה מוקדמת על היעדרות תגרום שהשומר ישובץ ברשימות השמירה ויצטרך למצוא מחליף.
5. בשרות מילואים לא מחויב השומר להחזיר את שעות השמירה היחסיות של אותה תקופה לאחר שובו.
6. שומר שנעדר משמירה או איחר לשמירה יחזיר את שעות השמירה שהחסיר כפול שתים, כהחזר וכקנס.
7. שומר שלא התייצב לשמירה מחמת אונס ולא הצליח למצוא מחליף, והודיע על כך מראש לרבש"ץ יחזיר
רק את שעות השמירה שלא שמר בפועל, ויהיה פטור מקנס.
8. שומר שנעדר משמירה ולא הודיע מראש אולם אי הודעתו ג"כ נבעה מאונס, יודיע על כך לרבש"ץ.

נשק לשמירה.
1. תושב שומר עם נשקו האישי.
2. עם נשק צבאי רשאי לשמור לוחם כ"כ או מחזיק נשק צבאי ברישיון שקיבל אישור מהרבש"ץ.

ביצוע שמירה.
1. הגעה לשמירה 3 דקות לפני תחילת המשמרת עם מכנס ארוך ונעלים.
2. אקדחו של השומר יהיה בנרתיק על החגורה ומחסנית בפנים , מחסנית נוספת בפונדה על החגורה.
3. השומר יתעדכן אצל השומר היוצא על אירועים חריגים והנחיות מיוחדות לגבי השמירה.
4. השומר יקרא את הוראות השמירה ויוודא שהוא מכיר את ההוראות העדכניות. בשאלות יש לפנות לאחמ"ש.
5. יש לבצע את ההוראות ככתבן וכלשונן. הערות לגבי הוראות השמירה יש להעביר לרבש"ץ בלבד.
6. אחראי משמרת (הסייר) פועל על פי הנחיות הרבש"ץ ויש להישמע להנחיותיו.
7. שומר לא יעזוב את העמדה ולא יבצע החלפה עם שומר אחר ללא אישור אחראי משמרת.
8. יש לבצע את השמירה ברצינות, באחריות ובערנות, על כל דבר חשוד יש לדווח מיד לאחראי משמרת.

אימונים.
1. שומר מחויב להתייצב לכל אימון ו/או הדרכה הנקבעים על ידי הרבש"ץ.
2. אימון באקדח יבוצע במסגרת הישוב או במסגרת אחרת שתאושר על ידי הרבש"ץ.

בטיחות.
3. נשקו של השומר יהיה בנרתיק על החגורה כל מהלך השמירה למעט כאשר השומר נדרש להשתמש בנשק.
4. אין לבצע תרגולים במהלך השמירה ללא אישור הרבש"ץ.
5. אין לבחון את ערנותו של שומר אחר בשום דרך ובוודאי שאין להפתיעו.
6. אין לבדוק ו/או לנקות ו/או לעשות כל שימוש בנשק למעט לצורך מבצעי בזמן שמירה.

משמעת.
חריגה מנוהלי השמירה ו/או התנהגות שאינה הולמת שומר, תגרור אחריה סנקציה משמעתית ו/או הוצאה מרשימת השומרים וחיוב באגרת השמירה.

טלפונים:
רבש"ץ: איתן – 0527773442
דוא"ל לשומרים : 9309627@gmail.com
ביטחון - 029309627
Email *
שם פרטי
שם משפחה
גיל
מצב משפחתי
מספר זהות
כתובת
טלפון בבית (אם יש)
טלפון נייד
שרות צבאי בסדיר (יחידה)
שרות צבאי במיל' (יחידה)
מספר אישי
ברשותי אקדח 9 מ"מ + 2 מחסניות מסוג:
מס' רישיון לאקדח
אני מתגורר בישוב (ורשום בועד) מתאריך:
MM
/
DD
/
YYYY
לחיצה על שלח בתחתית הדף: 1.מאשרת שקראת הבנת וקבלת על עצמך את כל האמור בנוהלי השמירה לתושב. 2.מאשרת שכל הפרטים שמלאת בטופס נכונים ומדויקים. 3.תשלח את הבקשה לבדיקת הרבש"ץ, הרבש"ץ יצור איתך קשר במידת הצורך לפרטים נוספים. 4.לאחר בדיקת הרבש"ץ תקבל תשובה במייל חוזר עם העתק להנהלת חשבונות. 5.במידה והבקשה תאושר יועבר מייל גם לסדרן שמירות שישבץ אותך ברשימה הקרובה. *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy