The College Merthyr Tydfil Application Form
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Online Application 2021
Diolch am ddewis gwneud cais i'r Coleg Merthyr Tudful

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd ac ymddiriedaeth yn ddifrifol iawn yng Ngholeg Merthyr Tudful, ac yr ydym bob amser wedi bod yn ofalus wrth drin eich gwybodaeth bersonol.

Rydym am i chi i deimlo'n hyderus ynglŷn â sut yr ydym yn gofalu am eich data, ac mae ein polisi preifatrwydd yn esbonio'r mathau o wybodaeth a gawn gennym chi, yr hyn a wnawn gyda'r wybodaeth hon a phwy rydyn ni'n ei rhannu.

Gallwch chi weld ein Polisi Preifatrwydd ar ein gwefan: http://www.merthyr.ac.uk/content/corporate-publications-and-policies

Cliciwch ar Nesaf i gychwyn eich cais. Os oes angen help arnoch, cysylltwch â ni ar queries@merthyr.ac.uk neu Rhadffôn 0800 1693 825

Diolch,
Coleg Merthyr Tudful

Thank you for choosing to make an application to The College Merthyr Tydfil

We take your privacy and trust very seriously at The College Merthyr Tydfil, and we have always been cautious handling your personal information.

We want you to feel confident about how we look after your data, and our privacy policy explains the types of information we hold on you, what we do with this information and who we share it with.

You can view our Privacy Policy on our website: http://www.merthyr.ac.uk/content/corporate-publications-and-policies

Please click Next to start your application. If you need any help please contact us at enquires@merthyr.ac.uk or Freephone 0800 1693 825

Thank you,
The College Merthyr Tydfil


Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy