Alterovaný zvětšený terckvartakord
Napište tóny akordu v zadané tónině tak, jak vycházejí podle naší pomůcky při odvození na tónech F akordu (nepřevádějte akord do základního tvaru!). Sledujte v zadání, který ze 3 možných akordů máte odvodit. Tóny uvádějte v pořadí, jak je vidíme v notovém zápisu, tj. shora S A T B.
Email address *
C dur (na primě frygického akordu)
4 points
cb
c
c#
db
d
d#
eb
e
e#
fb
f
f#
gb
g
g#
ab
a
a#
b
h
h#
S
A
T
B
D dur (na primě frygického akordu)
4 points
cb
c
c#
db
d
d#
eb
e
e#
fb
f
f#
gb
g
g#
ab
a
a#
b
h
h#
S
A
T
B
Es dur (na kvintě frygického akordu)
4 points
cb
c
c#
db
d
d#
eb
e
e#
fb
f
f#
gb
g
g#
ab
a
a#
b
h
h#
S
A
T
B
a moll (na kvintě frygického akordu)
4 points
cb
c
c#
db
d
d#
eb
e
e#
fb
f
f#
gb
g
g#
ab
a
a#
b
h
h#
S
A
T
B
e moll (na kvintě frygického akordu)
4 points
cb
c
c#
db
d
d#
eb
e
e#
fb
f
f#
gb
g
g#
ab
a
a#
b
h
h#
S
A
T
B
G dur (na kvintě frygického akordu)
4 points
cb
c
c#
db
d
d#
eb
e
e#
fb
f
f#
gb
g
g#
ab
a
a#
b
h
h#
S
A