ฟอร์มการรับแจ้งข้อมูล
การรับแจ้ง ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หรือแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบัติงาน หรือแจ้งให้ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

** หมายเหตุ
1. หากข้อมูลเป็นเรื่องเร่งด่วน โปรดแจ้ง เทศบาลตำบลโพธิ์ทองโดยตรง
2.ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้เฉพาะงานราชการการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เท่านั้น
จะไม่นำไปเผยแพร่ในงานที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือทางสาธรณะ

ชื่อ - สกุล *
เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก *
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ *
กรอกข้อมูลแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หรือแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบัติงาน *
ท่านสามารถแนบเอกสาร หรือภาพประกอบการรับแจ้ง เช่น ภาพสถานที่เกิดเหตุ, ถนนที่ชำรุด, เป็นต้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service