PIETEIKUMA ANKETA
1. Skolas nosaukums *
Your answer
2. Skolas adrese (lūgums ievērot secību - iela, numurs, pagasts/pilsēta, novads, LV-...). Lūdzam neizmantot visus lielos burtus teksta ievadei! *
Your answer
3. Pedagoga vārds, uzvārds *
Your answer
4. Pedagoga e-pasta adrese *
Your answer
5. Pedagoga telefona numurs *
Your answer
6. Klase/pulciņa nosaukums *
Your answer
7. Skolēnu skaits klasē/pulciņā *
Your answer
Nosūtot anketu Jūs iesniedzat savus personas datus.

Aizpildot šo anketu, apliecinu, ka:
* esmu informēts un apzinos, ka Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK AS "Latvijas valsts meži", vienotais reģ.nr. 40003466281, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, turpmāk - pārzinis apstrādās šajā anketā minētos personas datus;
* esmu informēts, ka personas datus apstrādās tādā apjomā, kādā nepieciešams personas datu apstrādes mērķa realizācijai – Mammadaba meistarklase dalībnieku apkopošanai. Pārzinis/apstrādātājs personas datus glabās līdz brīdim, kad Mammadaba meistarklase būs noslēgusies;
* esmu informēts, ka šajā anketā minētos personas datus apstrādās AS “Latvijas valsts meži”, turpmāk – apstrādātājs;
* esmu informēts, ka datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, kā arī pārkāpuma gadījumā datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādē.

Šajā anketā norādītās informācijas apstrādē tiek izmantots trešās puses pārvaldīts risinājums - Google Drive. Google Drive risinājumu nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums). Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai. Google Drive privātuma politika pieejama https://support.google.com/drive/answer/2450387?hl=en
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of LVM.