Výzva na predkladanie projektových zámerov - Európske hlavné mesto kultúry 2026 TRENČÍN
Aké projekty predstavovať?

1. Napíšte nám o projekte, ktorý už robíte.
2. Napíšte nám nápady na projekty, ktore by ste chceli robiť od roku 2021 a budú pokračovať až do roku 2026 a ďalej.
3. Vymyslite projekt až na rok 2026.

Projekty by sme radi zapojili do prípravy #trencin2026 a rokov, ktoré tomu budú predchádzať.

V prvom kole projektu, v ktorom sa nachádzame, sa budú posudzovať tímom EHMK. Následne v prípade úspešného postupu do druhého kola sa budú vybrané projekty rozvíjať a prepájať s líniou projektu #trencin2026.

Výzvu, prosíme, vyplnte osobitne pre jeden projekt. Pokiaľ máte projektov viac, výzvy pošlite samostatne.

Všetkým zapojeným projektom sa v priebehu septembra ozveme :)
Email address *
Názov a právna forma predkladateľa *
Meno kontaktnej osoby *
Telefón
Webová stránka alebo odkaz na sociálne siete
Vaše doterajšie zrealizované projekty *
Váš projekt: *
Required
Názov projektu (prípadne pracovný názov) *
Oblasť projektu *
Zvoliť si môžete viaceré možnosti. Podrobnejšie opíšte v otázke č. 10
Required
Presné vymedzenie projektu ( napr. divadlo, literárne prednášky, folklórne vystúpenia... ) *
Stručný popis projektu *
Cieľ projektu. Čo v projekte chcete dosiahnuť a aký problém / potrebu projekt rieši? *
Cieľová skupina projektu *
Predpokladané miesto realizácie podujatia / projektu a jeho termín
Rozpočet projektu a jeho položky *
Spôsob financovania projektu *
Projekt EHMK je aj o európskych prepojeniach. Máte nejakú európsku podporu alebo kontakty, či už v tomto projekte, alebo z minulých realizácii, ktoré by sme mohli potenciálne zapojiť do programu EHMK?
Existuje kultúrne podujatie, inštitúcia alebo program, ktorý by ste v Trenčíne chceli vidieť / zažiť? Ak áno, aké?
Je niečo ďalšie, s čím by ste sa s nami chceli podeliť?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy