PRIHLÁŠKA na workshop 4 (18. - 19. október 2013)
Prihláška na odborný workshop
"Prístup TEACCH - vývinová diagnostika PEP-R / PEP-3 a praktická časť metódy TEACCH",
ktorý je súčasťou medzinárodného projektu Autism Competence Exchange v rámci programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013.

Obsahom dvojdňového seminára bude vývinová diagnostika, resp. využitie špeciálnych postupov (Psychoedukačný profil PEP-R / PEP-3), ktoré boli vyvinuté v rámci programu TEACCH, ako aj praktická časť zameraná na metódu TEACCH.

V rámci pedagogickej podpory a rozvoja podľa metódy TEACCH sa využívajú rôzne postupy vývinovej diagnostiky. Pomocou postupu PEP-R / PEP-3 (vývinová škála a škála správania u detí) sa zaznamenajú aktuálne silné a slabé stránky dieťaťa, ktoré tvoria základ pre ďalšie plánovanie individuálneho rozvoja. Účastníci budú mať možnosť sa v rámci seminára oboznámiť s psychoedukačným profilom PEP-R, so zadaniami úloh a s testami (okrem iného aj prostredníctvom video ukážok). Následne sa poukáže na rozdiely oproti postupu PEP-3 a tieto rozdiely sa prediskutujú.

Na druhý deň sa zameriame na praktickú časť metódy TEACCH a budeme sa zaoberať predovšetkým každodennými praktickými pomôckami. Účastníkom priblížime rôzne obsahy na základe konkrétnych podporných materiálov, fotiek a video ukážok.

Workshop sa uskutoční v piatok 18.10.2013 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 18.10.2013 od 9:00 do 17:00 v priestoroch Autistického centra Andreas v Bratislave.

Podmienkou účasti je absolvovanie oboch dní workshopu a splnenie kritéria odbornosti.
Jazykom workshopu je slovenčina a nemčina. Simultánne tlmočenie, ako aj občerstvenie je zabezpečené. Kapacita workshopu je 25 miest, spolu pre slovenskú aj rakúsku stranu.
Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava a Österreichische Autistenhilfe, Viedeň

Záväzne sa prihlasujem na workshop č. 4 *
18. - 19. októbra 2013
Vaše Meno a Priezvisko *
príklad: PhDr. Anna Nováková
Your answer
Dátum narodenia *
príklad: 21.8.1968 (potrebujeme kvôli certifikátu)
Your answer
Pracoviska / inštitúcie / spoločnosti... *
Názov pracoviska
Your answer
Pracovisko / inštitúcia / spoločnosť... *
Adresa pracoviska - príklad: ulica a číslo pracoviska
Your answer
Pracovisko / inštitúcia / spoločnosť... *
príklad: PSČ a mesto pracoviska
Your answer
Kraj, v ktorom pôsobíte *
Kontakt - pevná linka
Your answer
Kontakt - mobil *
Your answer
Kontakt - email *
Your answer
Vaše odborné vzdelanie *
Skúsenosti s deťmi s PAS - počet rokov praxe *
Skúsenosti s deťmi PAS - veková skupina klientov *
Required
Zúčastnil/a som sa *
zaškrtnite workshop/semináru, ktorého ste sa v rámci projektu ACE zúčastnili
Required
Mám predbežný záujem o ďalšie workshopy *
zaškrtnite, ak chcete byť informovaný o plánovaných workshopoch...
Required
Ubytovanie a cestovné *
Pre účastníkov z Bratislavského alebo Trnavského kraja sú náklady na cestovné hradené z projektu.
Mám záujem o vegetariánsku stravu (občerstvenie) *
Pre účastníkov z Bratislavského alebo Trnavského kraja sú náklady na stravné hradené z projektu.
Využijem možnosť preplatenia cestovného na workshop *
Pre účastníkov z Bratislavského alebo Trnavského kraja sú náklady na cestovné hradené z projektu.
Súhlas so spracovaním údajov *
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Autistickému centru Andreas, Galandova 7, Bratislava, výlučne pre účely workshopu v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ zo dňa 15. júna 2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať, zmazať alebo opraviť osobné údaje.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service