PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng
Email address *
1. Họ và tên *
Your answer
2. Ngày, tháng và năm sinh *
MM
/
DD
/
YYYY
3. Giấy chứng minh nhân dân số *
Your answer
4. Hộ khẩu thường trú (mã tỉnh.mã huyện) *
ví dụ: 50.10
Your answer
5. Trường THPT lớp 10 (mã tỉnh.mã trường) *
ví dụ: 50.010
Your answer
Trường THPT lớp 11 (mã tỉnh.mã trường) *
ví dụ: 50.010
Your answer
Trường THPT lớp 12 (mã tỉnh.mã trường) *
ví dụ: 50.010
Your answer
6. Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 *
Khu vực 1 nhập 1; Khu vực 2-NT nhập 2NT, Khu vực 2 nhập 2, Khu vực 3 nhập 3
Your answer
Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
Your answer
7. Đăng ký xét tuyển thẳng:
Thứ tự 1 : Nhập ngành đăng ký xét : Mã ngành *
ví dụ: 7140212
Your answer
Thứ tự 2 : Nhập ngành đăng ký xét : Mã ngành
ví dụ: 7340301
Your answer
Thứ tự 3 : Nhập ngành đăng ký xét : Mã ngành
ví dụ: 7140219
Your answer
- Xếp loại học lực, hạnh kiểm lớp 10 *
ví dụ: học lực giỏi, hạnh kiểm tốt thì ta nhập: Giỏi, tốt
Your answer
- Xếp loại học lực, hạnh kiểm lớp 11 *
ví dụ: học lực giỏi, hạnh kiểm tốt thì ta nhập: Giỏi, tốt
Your answer
- Xếp loại học lực, hạnh kiểm lớp 12 *
ví dụ: học lực giỏi, hạnh kiểm tốt thì ta nhập: Giỏi, tốt
Your answer
8. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương *
Your answer
9. Nộp lệ phí thi (30.000 đồng/01 nguyện vọng) bằng hình thức: (Đánh dấu “x” vào 1 trong 2 ô sau): *
10. Số điện thoại: *
Your answer
11. Địa chỉ liên hệ: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trường Đại học Đồng Tháp. Report Abuse