Möjligheten att nominera turfare för Turf Award 2018 är nu avslutad. Röstning på de som nominerats startar 1 mars 2019.

SWE: Via detta formulär kan du lämna förslag på vilken turfare som bör nomineras för tilldelning av utmärkelsen Turf Award 2018 i kategorierna: 1) Årets Turfprestation 2018 - utgör en utmärkelse för den som t.ex. tagit flest antal guld- eller månadsmedaljer alternativt flest antal zoner, unika zoner, regioner eller motsvarande under 2018. 2) Årets stjärnskott 2018 - utgör en utmärkelse bland turfare som inlett sitt turfande som newbie under 2018 och som gjort väldigt snabba framsteg under året. 3) Årets Turfare 2018 - utgör en öppen kategori och ett pris till en turfare som utmärkt sig på ett föredömligt sätt utan koppling till enskild turfprestation. Det kan gälla allt från insatser för att sprida turf, marknadsföring, anordnande av events eller turfare som alltid hjälper och stöttar andra. 4) Årets zontagning 2018 - utgör en utmärkelse för att ha genomfört en av de mest uppmärksammade eller spektakulära zontagningarna under 2018.

ENG: Please use this form to nominate Turfers who you think should be awarded the Turf Award 2018 for their performances this year. The Award Categories are: 1) Best Turf Performance of the Year - awarded to the Turfer who, for example, got the most gold medals, monthly medals, has taken the most zones, unique zones, regions or equivalent in 2018. 2) Turf Star of the Year - awarded to the Turfer who started turfing as a newbie in 2018 and has made the fastest progress during 2018. 3) Turfer of the Year 2018 - an open category to nominate a Turfer that exceled in an exemplary way without any connections to an individual Turf performance. This award can be given for anything, for example: efforts to spread Turf, marketing, organizing Turf events or a Turfer who has helped and supported others.
4) Most Spectacular Zone Takeover of the Year - awarded to the Turfer, who has completed one of the most notable or spectacular zone takes in 2018.

1) Årets turfprestation 2018 - Best Turf performance of the year
1 a) Ange nickname på den turfare som du vill nominera nedan - type nickname of the turfer you want to nominate below
Your answer
1 b) Kort motivering - brief motivation
Your answer
2) Årets stjärnskott 2018 - The Turf Star of the Year
2 a) Ange nickname på den turfare som du vill nominera nedan - type nickname of the turfer you want to nominate below
Your answer
2 b) Kort motivering - brief motivation
Your answer
3) Årets Turfare 2018 - The Turfer of the Year 2018
3 a) Ange nickname på den turfare som du vill nominera nedan - type nickname of the turfer you want to nominate below
Your answer
3 b) Kort motivering - brief motivation
Your answer
4) Årets zontagning 2018 - Most spectacular zone take over of the Year
4 a) Ange nickname på den turfare som du vill nominera nedan - type nickname of the turfer you want to nominate below
Your answer
4 b) Kort motivering - brief motivation
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Andrimon AB. Report Abuse - Terms of Service