Zadajte základné údaje o Vami predávanej / prenajímanej nehnuteľnosti. Po zaslaní údajov sa objednajte u notára (www.notartrnava.sk) za účelom overenia pravosti Vášho inzerátu. O overenie inzerátu môže osobne požiadať notára len vlastník nehnuteľnosti, alebo ním úradne splnomocnená osoba. K overeniu inzerátu je nutné overenie totožnosti žiadateľa, ktorú preukáže notárovi platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, alebo pas). Váš inzerát bude po jeho overení zverejnený na našom portáli https://sites.google.com/view/overenenotarom. Uverejnenie inzerátu je bezplatné !
Email address *
Nepomenovaný názov
Clear selection
Druh inzerátu *
Nehnuteľnosť *
Výmera *
uveďte výmeru nehnuteľnosti v metroch štvorcových zaokrúhlenú na celé číslo
m2 *
potvrďte Vami uvedenú výmeru v metroch štvorcových
Required
Adresa nehnuteľnosti *
uveďte adresu nehnuteľnosti v tvare Mesto / Obec, Ulica súpisné / popisné číslo, vchod (alebo vložte odkaz na adresu z google máp)
Cena *
uveďte Vami navrhovanú kúpnu cenu / cenu nájmu nehnuteľnosti celým číslom
Mena Euro *
potvrďte Vami uvedenú cenu v mene euro
Required
Kontakt *
uveďte Váš mobil, na ktorom Vás notár bude kontaktovať za účelom overenia Vášho inzerátu
Správca predaja / prenájmu *
potvrďte Váš súhlas s overením údajov u správcu predaja / prenájmu
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy