Ankieta dla rodziców 2019/2020
Szanowni Państwo,
Jednym z obszarów działań w ramach realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły jest profilaktyka zdrowia i zachowań ryzykownych. Prosimy Państwa o wypełnienie anonimowej ankiety. Jesteśmy przekonani, że wnioski z ankiety przyczynią się do poprawy jakości pracy szkoły.
1. Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy o zachowaniach ryzykownych podejmowanych przez młodzież i sposobach ich rozpoznawania? Prosimy zaznaczyć wybrane opcje.
Wiem wystarczająco dużo
Wiem raczej dużo
Trudno mi ocenić
Wiem raczej niewiele
Wiem bardzo mało
Palenie papierosów, e- papierosów
Spożywanie alkoholu
Używanie narkotyków
Używanie dopalaczy
Zagrożenia płynące z Internetu
Ryzykowne zachowania seksualne
Przemoc, agresja, mobbing
Próby samobójcze, autoagresja
2. O jakich rodzajach zachowań ryzykownych oczekiwałby Pan/Pani dodatkowych informacji, wiedzy podczas zebrań dla rodziców w szkole?
Your answer
3. Czy w naszej szkole Pani/ Pana dziecko czuje się bezpiecznie?:
4. Co w szkole najbardziej sprzyja poczuciu bezpieczeństwa Państwa dziecka (prosimy zaznaczyć Państwa zdaniem najistotniejsze):
5. Czy uważa Pan/Pani, że Państwa dziecko może przejawiać na terenie szkoły wymienione poniżej zachowania ryzykowne:
tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
nie
1. Palenie papierosów, e - papierosów
2. Ucieczka z lekcji, wagary, opuszczanie zajęć bez wiedzy rodziców
3. Niewłaściwy sposób odnoszenia się, rozmowy z nauczycielami, pracownikami szkoły, rówieśnikami
4. Agresywny stosunek do rówieśników, przemoc fizyczna
5. Dokuczanie komuś poprzez natarczywe telefony, maile, wpisy na facebook’u, zamieszczanie zdjęć, itp.
6. Zastraszanie słabszych kolegów, grożenie, przemoc słowna, wyśmiewanie się z innych
7. Autoagresja uczniów, podejmowane próby samobójcze
8. Używanie narkotyków, dopalaczy
9. Spożywanie alkoholu
10. Wandalizm, niszczenie mienia szkoły lub cudzej własności
6. Czy Pana/ Pani dziecko kiedykolwiek informowało o wystąpieniu wyżej wymienionych zachowań na terenie naszej szkoły? (Prosimy zaznaczyć wybrane opcje)
jeżeli tak, to jakich (prosimy wybrać numer z tabeli powyżej)
7. Pana/Pani dziecko najczęściej rozmawia o swoich problemach… (Prosimy wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
8. Poniżej podane są czynniki ryzyka (sprzyjające zachowaniom ryzykownym) i czynniki chroniące (pozwalające unikać zachowań ryzykownych). Proszę wskazać, które z nich uważa Pan/Pani za najważniejsze.
Czynniki ryzyka
Czynniki chroniące
9. Jeżeli zachowanie Pana/Pani dziecka budziłoby niepokój, do kogo zwrócilibyście się o pomoc? (Prosimy zaznaczyć wybraną opcję)
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of LOzOI w Szczecinie. Report Abuse - Terms of Service