แจ้งโอนเงิน [Pre-Order] Towel : THE E11VEN ♠ KY

[Pre-Order] Towel : THE E11VEN ♠ KY

Twitter : @The11KY
Web : www.the11ky.com

วันที่เปิดจอง : 21 ตุลาคม 2555 - 1 พฤศจิกายน 2555
วันที่เปิดโอนเงิน : 22 ตุลาคม 2555 - 2 พฤศจิกายน 2555

รายละเอียดการโอนเงิน

*หากใครโอนเงินแล้วสามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่นี่เลยคะ


ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะ :)


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question