Στάσεις και Αντιλήψεις των Αστυνομικών απεναντι στον Covid-19 και συγκεκκριμένα στα μέτρα της καραντίνας
Ο Σκοπός αυτής της Ερευνάς είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων της Αστυνομίας για τις επιπτώσεις του Covid-19 και πως η πανδημία και η περίοδος της καραντίνας επηρέασαν την εργασιακή και προσωπική ζωή των αστυνομικών στην Ελλάδα.

Η παρούσα ερεύνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Πρόληψης κ Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των φυλών «ΒΙΑΣΤΟΠ»

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας σε αυτήν την έρευνα. Πριν συμφωνήσετε να συμμετάσχετε, είναι σημαντικό να διαβάσετε, να κατανοήσετε, και να υπογράψετε τη φόρμα συναίνεσης. Η συμβολή σας σε αυτή την έρευνα είναι εξολοκλήρου εθελοντική και δεν είστε υποχρεωμένοι σε καμία περίπτωση να συμμετέχετε.
Ενημερωτικό Σημείωμα
A) Εισαγωγή
1.Έχω ενημερωθεί πλήρως για τη φύση και τους σκοπούς αυτής της έρευνας όπως περιγράφονται
2.Κατανοώ ότι έχω το δικαίωμα να αποσυρθώ από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να δώσω κάποια εξήγηση.
Β) Συλλογή προσωπικών δεδομένων
1.Συμφωνω οι προσωπικές μου πληροφορίες που θα παρατεθούν στο ερωτηματολόγιο να επεξεργαστούν για τους σκοπούς αυτής της έρευνας και μόνο. Ενδεικτικά συμφωνώ στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν ηλικία , φύλο, μορφωτικό επίπεδο, δεδομένα υγείας ,δημογραφικά στοιχεία ,οικογενειακή κατάσταση και εργασιακό καθεστώς.
2.Συμφωνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται δεν θα κοινοποιηθούν με τρόπο που επιτρέπει να αναγνωριστούν προσωπικά οι συμμετέχοντες, εκτός από την περίπτωση όπου νομικές δεσμεύσεις απαιτούν την κοινοποίηση και επεξεργασία πληροφοριών με αρμόδιο σχετικό προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).
3. Κατανοώ ότι οι πληροφορίες που μοιράζομαι, μπορούν να συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε αναφορά αποτελεσμάτων.
Γ) Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών
Το Βία Στοπ είναι ο εκλεκτής των δεδομένων και η ομάδα ερευνητών είναι οι επεξεργαστές των δεδομένων
1.Συναινώ στην πρόσβαση της ερευνητικής ομάδας σε οποιαδήποτε αποτελέσματα προκύψουν από αυτή τη μελέτη, για όποιες επακόλουθες αναλύσεις ή δημοσιεύσεις στο μέλλον.
2.Κατανοώ ότι οι αναφορές που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε επικείμενο βιβλίο/άρθρο/έκθεση η άλλη δημοσίευση θα είναι ανώνυμες
Δ)Κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών.
1.Κατανοώ ότι παρεχόμενα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε ερευνητές σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ε) Διατήρηση Προσωπικών δεδομένων
1.Συμφωνώ ότι οι πληροφορίες που παρέχω θα διατηρηθούν για 5 χρόνια από την ερευνητική ομάδα του ΒΙΑΣΤΟΠ
Ζ) Τα δικαιώματα σας
1.Εχω το δικαίωμα να ζητήσω οποιαδήποτε στιγμή ενημέρωση για τα δεδομένα μου που τηρούνται στο αρχείο.
2.Εχω δικαίωμα να ζητήσω διόρθωση για κάθε καταχώρηση που είναι λάθος και να επικυρωθεί κάθε καταχώρηση που έχει παύσει να είναι επίκαιρή και ισχύουσα.
3.Εχω δικαίωμα να ζητήσω διαγραφή των στοιχείων μου ακόμη και αν παρέχω την συγκατάθεση μου με το παρόν σημείωμα.
4.Εχω το δικαίωμα να ζητήσω περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων μου ως προς συγκεκριμένους τομείς και συγκεκριμένες μορφές εκτός από τομείς και μορφές που είναι υποχρεωτικά από τον νόμο.

Σε κάθε περίπτωση που εκτιμάτε ότι υπήρξε παράβαση των υποχρεώσεων του παρόντος σημειώματος μπορείτε να απευθυνθείτε με καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τηλέφωνα; +30-210 6475600, fax: +30-210 6475628, καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο complaints@dpa.gr ,ταχυδρομικά στη διεύθυνση Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ερεύνα η σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε για περαιτέρω πληροφορίες στην ερευνητική ομάδα του ΒΙΑΣΤΟΠ επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@viastop.gr
Συμφωνώ ότι το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα μου έγινε κατανοητό, έχω ενημερωθεί πλήρως και συμφωνώ να πάρω μέρος σε αυτή την έρευνα. *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy