ANKIETA DLA RODZICÓW - dotycząca zagrożeń i używek
Drogi Rodzicu! Prosimy o wypełnienie ankiety i udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Są one jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Zebrane informacje pomogą w planowaniu wspólnych działań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom i uzależnieniom dzieci i młodzieży. Ankieta jest anonimowa.
1. Czy podczas nauki zdalnej zdaniem Pana/Pani dziecku brakowało kontaktów z rówieśnikami?
Clear selection
2. Ile czasu w ciągu dnia Pana/Pani dziecko spędzało przy komputerze podczas nauki zdalnej?
Clear selection
3.Ile czasu Pana/Pani dziecko poświęcało w ciągu dnia na naukę zdalną?
Clear selection
4. Co było wg Pana/Pani największą trudnością dla dziecka w czasie nauki zdalnej?
5. Czy w czasie lekcji zdalnych Pana/Pani dziecko spotkało się z różnymi niewłaściwymi zachowaniami ze strony rówieśników? Takich jak:
6. Czy zdaniem Pana/Pani dziecko zbyt dużo czasu wolnego spędza przy komputerze?
Clear selection
7. Czy zdaniem Pana/Pani dziecko jest uzależnione od gier komputerowych?
Clear selection
8.Czy Pana/Pani dziecko chętnie rozmawia o swoich problemach?
Clear selection
9. Czy Pan/Pani wie jak dziecko spędza swój wolny czas?
Clear selection
10. Czy Pana/Pani dziecko ma kłopoty w szkole?
Clear selection
11. Jeżeli w pytaniu 10 udzielił Pan/Pani odpowiedź TAK, to proszę napisać jakie
12. Czy zdarza się, że Pana/Pani dziecko zachowuje się agresywnie?
Clear selection
13. Czy podejrzewa Pan/Pani, że dziecko pali papierosy?
Clear selection
14. Czy zdarzyło się Pana/Pani dziecku w ciągu bieżącego roku szkolnego upojenie alkoholowe?
Clear selection
15. Czy zdaniem Pana/Pani w ciągu bieżącego roku szkolnego zdarzyło się, że Pana/Pani dziecko użyło środka odurzającego lub uzależniającego?
Clear selection
16. Czy zdarzyło się, że Pana/Pani dziecko zakupiło papierosy?
Clear selection
17. Czy zdarzyło się, że Pana/Pani dziecko zakupiło alkohol?
Clear selection
18. Czy zdarzyło się, że Pana/Pani dziecko zakupiło narkotyki?
Clear selection
19. Czy Pana/Pani dziecko rozumnie, jakie są skutki nałogów?
Clear selection
20. Czy wie Pan/Pani co to są narkotyki, jakie są ich rodzaje oraz skutki ich używania?
Clear selection
21. Czy Pana/Pani dziecko w ciągu bieżącego roku szkolnego zetknęło się z osobami używającymi lub rozpowszechniającymi narkotyki?
Clear selection
22. Czy wie Pan/Pani do kogo zwrócić się o pomoc, w razie zaobserwowania u dziecka użycia narkotyków ?
Clear selection
23. Czy są Panu/Pani znane instytucje pomagające osobom uzależnionym i ich rodzinom?
Clear selection
24. Czy wg Pana/Pani na terenie szkoły istnieje zagrożenie narkotykami?
Clear selection
25. Czy wg Pana/Pani dziecko czuje się bezpiecznie na terenie szkoły?
Clear selection
26.Jeśli w pytaniu 25 zaznaczył Pan/Pani odpowiedź "nie" proszę powiedzieć dlaczego?
27. W jakich zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych widzi Pan/Pani potrzebę uczestnictwa Pana/Pani dziecka w następnym roku szkolnym?
28. Jeśli w pytaniu 27 udzielił Pan/Pani odpowiedzi z innych przedmiotów proszę napisać jakich?
29. W jakich zajęciach dodatkowych (rozwijających zainteresowania) chciałby/ chciałaby Pan/Pani, aby uczestniczyło dziecko w następnym roku szkolnym?
Clear selection
30. Jeśli w pytaniu 29 udzielił Pan/Pani odpowiedzi "inne" proszę napisać jakie?
31.Jakie tematy zajęć profilaktycznych są wg Pana/Pani najbardziej potrzebne. Proszę wymienić trzy najbardziej istotne.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy