FIRST YEAR SEMINAR 2017 - "FACULTY BASED" (KESELURUHAN)
BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN MODUL “FIRST YEAR STUDENTS SEMINAR” FACULTY BASED (KHUSUS MENGIKUT MODUL)
Arahan:
Soal selidik ini bertujuan mengumpul data bagi menilai keberkesanan perlaksanaan modul FYS samaada “Faculty Based” secara keseluruhan.

Kami berharap anda dapat memberi maklumbalas yang jujur bagi membantu kami membuat penambahbaikan kepada program FYS untuk sesi yang akan datang.

Penilaian terhadap Modul “Fakulty Based” secara keseluruhan hendaklah dibuat SEKALI SAHAJA.

Bahagian 1: Latar belakang pelajar
Arahan: Tandakan (/) pada ruang yang telah disediakan.
1. Jantina
2. Fakulti
3. Sila pilih modul yang dinilai
Bahagian 2: Penilaian pelajar terhadap perlaksanaan modul
Arahan: Sila nyatakan tahap penilaian untuk setiap kenyataan dengan menggunakan skala berikut:

1: Sangat Tidak Bersetuju 2: Tidak Setuju 3: Setuju 4: Sangat Setuju

1. FYS membantu saya mengenali fakulti dan UMP dengan lebih baik
2. FYS membantu saya menyiapkan diri untuk mengikuti program pengajian dengan lebih baik
3. FYS membantu saya menyesuaikan diri dengan sistem akademik di universiti.
4. FYS membantu saya memahami matlamat pembelajaran saya di universiti ini dengan lebih jelas.
5. FYS memotivasikan saya untuk lebih yakin untuk berjaya dengan program pengajian saya di fakulti
6. FYS membantu saya memahami matlamat kerjaya program yang saya ikuti dengan lebih jelas lagi.
7. FYS membantu saya menguasai kemahiran asas sebagai seorang mahasiswa di universiti.
8. FYS mengajar saya untuk bersosial dengan masyarakat di universiti dengan cara yang bermoral dan beradab.
9. FYS membantu saya untuk mengurus dan mendapatkan maklumat akademik dengan lebih baik.
10. FYS membantu saya untuk mengurus dan mendapatkan maklumat akademik dengan lebih baik.
11. FYS memberi pendedahan kepada saya untuk memahami dan mengurus permasalahan dalam akademik dengan lebih baik.
12. FYS memberi pendedahan kepada saya untuk menggunakan kemudahan seperti kemudahan teknologi dengan cara yang bermoral dan beradab.
13. FYS membantu saya memahami kaedah pengajaran dan pembelajaran di universiti
14. FYS mendedahkan saya kepada sistem pengurusan akademik di universiti.
15. FYS memberi peluang kepada saya untuk mengenali kakitangan akademik (pensyarah) dengan lebih dekat.
16. FYS memberi peluang kepada saya untuk mengenali kakitangan bukan akademik (kakitangan sokongan) dengan lebih dekat
PENGURUSAN PELAKSANAAN FYS
17. Persekitaran dan kemudahan bilik kuliah membantu saya belajar dengan baik.
18. Jadual pelaksanaan modul FYS tidak mengganggu aktiviti akademik saya.
19. Masa yang diperuntukan bagi setiap modul FYS adalah sesuai.
20. Maklumat tentang FYS mudah untuk dicapai.
21. Proses pendaftaran modul FYS adalah mudah dan efisyen.
22. Pengurusan kehadiran FYS adalah efisyen.
Sila nyatakan cadangan penambahbaikan First Year Seminar 2017 “Faculty Based” (Sekiranya ada) :
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universiti Malaysia Pahang. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms