ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2561 หลักสูตร ศศบ.
หลักจากดำเนินการกรอกในระบบแล้ว จะต้องดำเนินการส่งคำร้องที่สาขาวิชาฯ

เริ่มลงทะเบียนใน Google ตั้งแต่บัดนี้- 10 มิ.ย. 61
ส่งคำร้องพร้อมเอกสารแนบได้ตั้งแต่บัดนี้ - 1 ก.ค.61

ชื่อ-นามสกุล *
รหัสนักศึกษา *
สาขาวิชา *
สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา
สาขาวิชา
ชั้นปี *
ปี 2 รหัส 60
ปี 3 รหัส 59
ปี 4 รหัส 58
ปี อื่นๆ รหัส 55-57
ชั้นปี ในปีการศึกษา 2561
อาจารย์ที่ปรึกษา *
(บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด )
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา *
ชื่อผู้ปกครอง *
เบอร์ติดต่อผู้ปกครอง *
เหตุในการขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน *
หากมีปัญญาด้านการเงิน ให้ระบุวันที่จะชำระในช่อง อื่นๆ
จะต้องชำระเงิน ก่อนวันที่ 22 ก.ย.61 ที่งานคลัง คณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 9 อาคารปิยชาติ
กำหนดวันที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า *
(สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง ลงชื่อรับรองว่านักศึกษา ชื่อ.....ได้รับทุน กรอ หรือ กยศ หรือ มีปัญหาทางด้านการเงิน)
เอกสารรับรองจากผู้ปกครอง *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms